Velkommen til Monsens Revelje


Kjære leser.

Velkommen til Monsens Revelje! 

Ordet Revelje stammer fra det franske ordet réveil og betyr kort og godt «vekker». Reveljen er et militært morgensignal i form av en gjennomtrengende lyd som vekker soldatene opp fra søvnen og får de til å forberede seg på hva den nye dagen måtte bringe. 

Ordet er etter min mening ganske illustrerende for temaet og formålet for denne bloggen. Her ønsker jeg deltakelse fra alle som er opptatt av bedrede vilkår for varsling og ytringsfrihet i arbeidslivet. Saklige debattinnlegg, retorisk forsvarlige svar og motsvar samt tips er velkomne og ønskelige ingredienser for å gjøre bloggen til en levende, avslørende, utfordrende, holdningsskapende og samfunnsnyttig Revelje! 

Varsling angår alle

Posted by Monsens Revelje on 26. mars 2018

Det er estimert at man på norske arbeidsplasser varsler om mange tusen kritikkverdige forhold. Oslo Economics legger for eksempel til grunn at det årlig er mellom 50 000 og 160 000 varslinger om opplevde kritikkverdige forhold. I tillegg viser forskning at så mye som 50 % av norske arbeidstakere som observerer kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, unnlater å varsle om det av frykt for negative konsekvenser for arbeidsmiljøet, egen helse eller karriere. Oslo Economics anslår at dagens faktiske varslingsomfang årlig sparer samfunnet for mellom ½ til 12 milliarder kroner. Potensialet for å øke samfunnssparingen er stort og det må etter min mening være et oppnåelig mål å vesentlig bedre dagens ytringsklima i arbeidslivet. 

Jeg ønsker herved at denne bloggen skal være et aldri så lite bidrag til å nå dette ambisiøse målet.   


HAR DU NOE PÅ HJERTET? ORDET ER DITT!

Monsens Revelje har hatt en formidabel utvikling i både følgere og likerklikk på Facebook den siste tiden og det med ualminnelig god hjelp fra enkelte. Det er selvfølgelig svært viktig for meg og varslersaken at så mange viser interesse og engasjement. Mange tusen takk for det!

Intensjonen med bloggen har fra starten av vært todelt. Først og fremst (må jeg innrømme) å få egen varslingssak frem i det offentlige før rettssak. Dernest og som jeg skriver i introduksjonen til bloggen ønsker jeg deltakelse fra alle som er opptatt av bedrede vilkår for varsling og ytringsfrihet i arbeidslivet. Tankevekkende søndagsinnlegg, kommentarer og debatter i en saklig ramme er velkomne og ønskelige ingredienser for å gjøre bloggen til en levende, avslørende, utfordrende, holdningsskapende og samfunnsnyttig Revelje! 

Send ditt bidrag på inntil 1000 ord til debattinnlegg@revelje.no.

Per-Yngve Monsen

Økonom og foredragsholder


En naturglad økonom, forfatter og foredragsholder som er levende opptatt av ytringsfrihet og bedre vern av varslere. Han ble kjent som den såkalte Siemens-varsleren i 2004. 

Ta kontakt


Legg gjerne igjen en beskjed


Om du ønsker foredrag eller er i en varsler-situasjon, har temaer, innspill og tips er du  velkommen til å legge igjen en beskjed. 


Ta kontakt med meg...


Følg meg

follow me on facebook

Blogg

Jeg fikk selvfølgelig rett i at Frelsesarmeen/Fretex-ledelsen ikke hadde til hensikt å gi ut Grette-rapporten til professor Gottschalk. Han har imidlertid likevel fått den, av meg. Etter relativt få dager har professoren allerede funnet «fem feil» i rapporten. I motsetning til advokatene fra Grette konkluderer professoren med at BUs henvendelse til...

I Dagens Næringsliv mandag 3. desember skrev seniorforsker Solveig Osborg Ose en kronikk om hva hun mente forårsaket de mange varslingene om arbeidsmiljøet. Hennes hovedbegrunnelse var at når virksomheter ikke har systemer eller kultur for risikovurderinger og systematisk melding og håndtering om avvik i arbeidsmiljøet, blir varsling den eneste...

Etter at Aftenposten skrev om Fretex og Grette-rapporten har jeg fått henvendelse fra professor Petter Gottschalk. Jeg kjenner til ham fra tidligere, blant annet i forbindelse med Siemens-saken. Det er fra hans hånd kommet mange bøker rundt organisert og økonomisk kriminalitet. For tiden er Gottschalk særlig opptatt av å forske på...