top of page
Man pushing large stone to the top.jpg

"Neutrality helps the oppressor, never the victim.

Silence encourages the tormentor never the tormented."

- Eli Wiesel

Varsling

angår oss alle

Monsens Revelje - Om
Det er årlig mellom 50.000 og 160.000 varslinger om kritikkverdige forhold på norske arbeidsplasser

Det er estimert at man på norske arbeidsplasser varsler om mange tusen kritikkverdige forhold. Oslo Economics legger for eksempel til grunn at det årlig er mellom 50 000 og 160 000 varslinger om opplevde kritikkverdige forhold.

I tillegg viser forskning at over halvparten av de som observerer kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, unnlater å varsle av frykt for negative konsekvenser for arbeidsmiljøet, egen helse eller karriere.

Oslo Economics anslår at dagens faktiske varslingsomfang årlig sparer samfunnet for mellom ½ til 12 milliarder kroner. Potensialet for å øke samfunnssparingen er stort og det må etter min mening være et oppnåelig mål å vesentlig bedre dagens ytringsklima i arbeidslivet. 

Intensjonen med bloggen er todelt. Å få egen varslingssak frem i det offentlige før og etter rettssak, samt engasjement og innlegg fra alle dere som er opptatt av bedrede vilkår for varsling og ytringsfrihet i arbeidslivet.

 

Saklige debattinnlegg og tips er både velkomne og ønskelige ingredienser for å gjøre bloggen til en levende, avslørende, utfordrende, holdningsskapende og samfunnsnyttig Revelje!

 

Har du noe på hjertet? Send ditt bidrag på inntil 1.000 ord til monsen@revelje.no.

Ordet Revelje stammer fra det franske ordet réveil og betyr kort og godt «vekker». Reveljen er et militært morgensignal i form av en gjennomtrengende lyd som vekker soldatene opp fra søvnen og får de til å forberede seg på hva den nye dagen måtte bringe.

foredrag

"MULDVARP I SIEMENS"

 

"VARSLEREN I FRETEX"

"DET EGENTLIGE VARSLERVERNET I NORGE"

rådgivning

Råd og veiledning til bedrifter og ansatte

muldvarp-i-siemens-cover.jpeg

Consulting

MULDVARP I SIEMENS

Muldvarp i Siemens kan leses som en thriller; med nerve beskriver Per-Yngve Monsen en heksejakt som tilsynelatende ingen ende vil ta.

Over

50.000

Varslinger i året
Inntil

12 mrd

spart
Ved varsling frykter

50%

negative konsekvenser
bottom of page