top of page

Tette bånd i landets styre og stellStatsrådene fra Arbeiderpartiet Anette Trettebergstuen og Tonje Brenna, har vært i hardt vær den siste tiden. Så langt er det bare Trettebergstuen som har tatt konsekvensen av sin inhabile vennetjenesteatferd.


Statsråden sørget for at to av hennes nærmeste venner fikk posisjoner som styremedlemmer. Blant annet ble den ene vennen utnevnt til styret i Likestillings- og mangfoldsutvalget. Den andre vennen endte opp i styret i Operaen.


I tillegg, og sist ut, foreslo Trettebergstuen en tredje venn som styremedlem i Den Nationale Scene.


Under pressekonferansen fredag uttalte Tretteberstuen at hun hadde forstått habilitetsreglene feil. Angivelig trodde hun at hun kunne drøfte og foreslå navn, selv om hun var klar over at hun var inhabil.


Kunnskapsminister Tonje Brenna hadde på sin side utnevnt en nær venn som styremedlem i Wergelandssenteret. Senteret gir blant annet midler til Utøya AS som er en stiftelse som drifter Utøya.


I Utøya AS befinner det seg også styremedlemmer med nære bånd til Brenna, blant annet hennes ekssamboer.


Da det ble klart at Trettebergstuen måtte trekke seg, svarte Brenna om sin egen tilsvarende inhabilitetsatferd; «Dette er mitt ansvar og dette beklager jeg. Nå ønsker jeg å være åpen og rydde opp. Jeg har selv oppdaget feilen og vært åpen om den. Jeg opplever at det er viktig for å få tillit.»


Samtidig som Statsminister Støre skjøv Trettebergstuen ut i kulden, kom han Brenna til unnsetning. Pressen fikk vite at han «etter en grundig samtale», fortsatt hadde tillit til Brenna som statsråd og nestleder i Arbeiderpartiet.


I følge statsministeren er det visstnok en vesentlig forskjell på Trettebergstuens og Brennas atferd. Trettebergstuen hadde holdt på i et større omfang enn Brenna. Dessuten hadde hun i motsetning til Brenna, vært klar over sin inhabilitet og likevel gjennomført utnevnelsene av sine venner.


Professor Eivind Smith fikk også uttale seg. Han mente de stadige nye medieoppslagene og nå disse oppslagene om ganske grove brudd på habilitetsreglene, bidrar til at folks tillit til politikere svekkes.


Ja det kan man neppe si er en overdrivelse. I denne saken får man egentlig et lite innblikk i noe som mest sannsynlig er en eksisterende ukultur i Arbeiderpartiet. En ukultur som antakelig har pågått i mange år. Statsminister Støres toleranse for Brennas atferd må sies å bekrefte oppfatningen.


Det virker ellers temmelig opplagt at slike vennetjenester har vært gjort mange ganger før, og ikke bare i Arbeiderpartiet. Dessuten også i sammenheng med langt mektigere verv enn de som omtales i sakene rundt Trettebergstuen og Brenna.


Norge er et lite demokratisk land og dermed i større grad enn andre demokratiske land, utsatt for risikoen for kameraderikorrupsjon i de instansene som egentlig skal tjene landets befolkning. Når egne mektige verv og roller brukes for å plassere ut nære relasjoner, er det altså et potensielt svært alvorlig anslag mot landets demokrati.


Inntar man mektige politiske verv, følger det også med en krystallklar forventning at man vet hvilken potensiell skade slike vennetjenester påfører landets demokratiske styre og stell. Statsminister Støres og Brennas egen tilnærming og holdning til hennes atferd, er med andre ord totalt uakseptabel.


God søndag.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page