top of page

En naturglad økonom, forfatter og foredragsholder som er levende opptatt av ytringsfrihet og bedre vern av varslere. Han ble kjent som den såkalte Siemens-varsleren i 2004.

God_sommer_PYM.jpg
Per-Yngve Monsen

Økonom og foredragsholder

Per-Yngve Monsen sto sentralt i en av landets mest vellykkede varslinger av økonomisk utroskap. Som tidligere divisjonsøkonom i Siemens Business Services varslet Monsen om at selskapet han jobbet i tok seg for mye betalt i en kontrakt de hadde med Forsvaret. Monsen ble usaklig oppsagt men fikk senere tilkjent erstatning på 1,5 millioner kroner og Siemens har foreløpig tilbakebetalt 76 millioner kroner til Forsvaret.

Monsen ble tildelt Zola - prisen for år 2007. Den gis til personer som "åpent og uredd har avdekket eller motarbeidet forhold i Norge som truer grunnverdier i det norske samfunn: Menneskeverd, demokrati og rettssikkerhet."

I 2008 ble Monsen tildelt Fritt Ords pris. I juryens begrunnelser heter det blant annet: "Fritt Ords pris for 2008 tildeles Per-Yngve Monsen for at han som ansatt i et internasjonalt storkonsern har varslet om urettmessige faktureringer knyttet til offentlige oppdrag. Varslingen har medført store personlige belastninger, og Monsen har i denne situasjonen utvist mot og utholdenhet." 

Monsen har økonomi utdannelse fra NHH og arbeidet som prosjektøkonom for Forsvarets Bygningstjeneste frem til år 2000. Fra år 2000 og frem til oktober 2004 arbeidet han i Siemenskonsernet som divisjonsøkonom/økonomisjef. I 2007 fikk han jobb som økonom i Oslo Kommune og i 2009 gikk han over i stillingen som administrasjonssjef i Fretex. 

Monsen holder foredrag om sin erfaring som varsler.

Han er vokst opp på Skullerud i Oslo sammen med sine brødre Erik, Lars og Jan. Bor i dag på Ulsrud i Oslo sammen med sin kone Margrethe, barn og 2 hunder.

monsen@revelje.no

+47 948 96 156

Følg oss på

  • Facebook
bigstock-Inspirational-Motivational-Quo-
bottom of page