top of page

Kjære lesere


Det synes som om domstolene generelt dømmer i varsleres disfavør, med enkelte unntak. Av og til, blant annet i min sak mot Siemens i 2006, blir varsleren hørt. Det kan imidlertid virke som stor interesse fra media er utslagsgivende i disse enestående sakene. Hadde domstolene også her lagt seg på sin normale linje, ville den skjeve og usanne saksfremstillingen mest sannsynlig blitt gjenstand for massiv kritikk. Med omdømmetap svekkes også allmenhetens tiltro til rettssystemet. Fravær av tillit til domstolene kan i ytterste fall lede til uønskede konsekvenser for samfunnet, men initielt er det mer sannsynlig at det ville ledet til endringer for dommerstandens maktposisjon. At dommere, i motsetning til hva som er tilfelle i dag, kunne blitt stilt til ansvar for klart manipulative og konstruerte domsavsigelser, ville utvilsomt hatt betydelig positiv effekt for samfunnet.


Etter at jeg selv varslet om Siemens, har jeg gjennom årene snakket med mange andre varslere om deres møter med makten og gyldigheten av det såkalte varslervernet. Konklusjonen er at det eneste som i noen grad verner varslere, er gode holdninger hos arbeidsgivers representanter. Med redelige og oppriktige mennesker i ledelsen har varslere som regel lite å frykte. Det er imidlertid på det rene at i slike virksomheter oppstår det neppe varslingssituasjoner rundt ledelsesatferd. Den type situasjoner oppstår derimot med betydelig større sannsynlighet i virksomheter med mindre redelige ledere, ledere som frykter avsløringer som kan true deres egen posisjon og makt. I dagens kyniske og stadig mer konkurransepregede samfunn, ser vi også mindre og mindre til gode og redelige ledelsesholdninger. Det er gråsoner og direkte svartsoner som teller for å ta innersvingen på konkurrenter og andre. Overbetalte arbeidslivsadvokater sikrer virksomhetene med forskrudde forklaringer og lovfortolkninger, og får som oftest gjennomslag for det også. Spiralen er ond og kynisk og fremstår som et økende hinder for arbeidstakere som skulle ønske å si ifra om kritikkverdige forhold. Likevel er dette, og alle andre tilsiktede eller tilfeldige hindre vi i vårt samfunn skaper for et godt varslingsinstitutt, for ingenting å regne sammenlignet med det hinderet domstolene står for i sin praktisering av lovens uttalte varslervern.


Hvorfor det er slik er vanskelig å svare på, annet enn at makten har en lei tendens til å følge makten. En av Reveljens lesere har lagt ved en link til en eldre avisartikkel, hvor nå avdøde professor Edvard Vogt ga uttrykk for sin oppfatning om hvorfor rettssystemet går imot varslere. Han uttalte følgende; «Dommen kan ikke forklares ved en enkelt dommers svake jus. Forklaringen må ligge dypere i en historisk utvikling hvor organisasjonenes primære formål mer og mer er blitt å betjene sine lojale «insidere» på bekostning av samfunnet. Også rettssystemets etater er karrierebaserte organisasjoner som har en naturlig avsky for varslere felles med andre organisasjoner.»


Ettersom flere fageksperter, jussprofessorer, varslere og andre i tiår etter tiår har omtalt og påpekt rettsløsheten til varslere, skulle man tro at arbeidstakerorganisasjoner, forskere og/eller andre samfunnsinstitusjoner fant det relevant å kartlegge og systematisere domsavsigelsene i samtlige varslingssaker som har gått for domstolene. Med statistikk som tydelig får frem ulike sammenhenger, ville alle de som er opptatt av ytringsfrihet og varslervern virkelig hatt en solid dokumentasjon å legge frem for våre politiske myndigheter. Så hvorfor er ikke dette for lengst blitt tatt tak i?


Fremdeles er det også slik at domstolene ikke engang har et system som kategoriserer domsavsigelser, slik at for eksempel varslingsrelaterte saker kan hentes ut og belyses og måles uten alt for mye arbeid. I arbeidslivet og samfunnet ellers er det meste tilgjengeliggjort for at nær sagt alle forhold kan dokumenteres gjennom tall og statistikk, men altså ikke i domstolene. Kanskje skyldes dette at man frykter at allmenhetens oppfatning om landets rettssikkerhet, vil påvirkes negativt med slik statistikk?


Fordi jeg tror det er viktig, ønsker jeg fremover å fortsette å synliggjøre hvordan domstolene manipulerer varslingssaker, slik jeg gjorde i saken til varsleren Rita Esperø Hansen. Ettersom domstolene ikke kan hjelpe meg i særlig grad, ber jeg dere mine lesere om domsavsigelser, nyttige tips, navn og dokumentasjon. Så ikke nøl med å formidle det til meg, om du sitter på slik relevant informasjon.


God søndag!

Kommentare

Mit 0 von 5 Sternen bewertet.
Noch keine Ratings

Rating hinzufügen
bottom of page