top of page

9. Uetiske problemstillinger

Updated: Jul 20, 2020


Mai 2017


I styrepapirene som konsernsjef TIV har sendt ut ligger det en overraskelse og venter. Saken omhandler verken varslingen eller omorganiseringen, men den avslører hvor lite vi andre ansatte i Fretex vet om hva som foregår i konserntoppen. Det er først gjennom styrevervet i Fretex Norge jeg har fått en viss tilgang på ulike uetiske problemstillinger. Det er altså slik at konsernsjefen og økonomisjef Lars Lunde, gjennom noen år har syltet ned og lovstridig overført flere titalls millioner kroner av attførings-virksomhetens overskuddsmidler i morselskapet Fretex Norge AS. Måten overføringen har skjedd på er noe teknisk å forklare, men de har «enkelt» forklart, oppnådd det ved å belaste attføringsdatterselskapene med en høyere kostnad enn hva som er nødvendig for at morselskapet Fretex Norge skal gå i null, slik vedtektene for selskapet sier. I den vedlagte avkastningsoversikten fra 31. mars i år går det frem at disse midlene er investert i obligasjoner, aksjer og i pengemarkedet. Det ser ut som overskuddet fra dette så langt er på nærmere 2,5 millioner kroner. Midler som skulle vært brukt på mennesker i attføringsløp, er i stedet av Frelsesarmeen brukt på finansspekulasjoner.


Men dette orker ikke jeg gripe fatt i, med alt annet som står på. I den vedlagte kladden til årsrapport for 2016 ser man hvordan konsernsjefen smilende hever tommelen, og forteller at vi sammen gir folk grunn til å tro på fremtiden.


Den sterke uroen i kropp og sinn har nok sammenheng med følelsen av at frelserne i styret og konsernledelsen intenst arbeider i det skjulte, og ikke akkurat til min fordel. Etter hvert er uroen så sterk at jeg 5. mai igjen skriver til granskerne i advokatfirmaet Grette. De får vite min bekymring om frelsernes sannsynlige motiv for omorganisering av Fretex. Det skyldes for deres del ganske sikkert ønske om tilgang og fri disposisjon av den ulovlige opparbeidede egenkapitalen i Fretex. Jeg er redd for hvordan Frelsesarmeens givere, som vi er fullstendig avhengig av, skal oppfatte dette. Selv om jeg etter hvert opplever virksomhetens visjon som lite troverdig, fremstår vi fortsatt utad som om vi gir folk grunn til å tro på fremtiden. Også det kan raskt endre seg, dersom denne grådighetsutviklingen ikke stanser.


Kanskje alle de negative følelser jeg sliter med i det siste, har kommet fordi jeg egentlig ikke gjør annet enn å vente på granskningsrapporten fra advokatfirmaet Grette? Den skal etter sigende være ferdig i løpet av juni, hvilket ikke er så lenge til. Men du verden hvor tiden snegler seg av sted. Jeg trøster meg med at konsernledelsen og styret trolig vil bli grundig kritisert, og følgelig har jeg en unnskyldning for å ligge lavt i styremøtet. Møtet går meg i det store og hele hus forbi, ettersom tankene mine kretser rundt den kommende granskningsrapporten. Samtidig observerer jeg fjernt, munterheten hos konsernledelsen og ikke minst hos Onarheim, som dessverre er styrets kontakt mot advokatfirmaet Grette. Ingen av dem fremstår det minste bekymret, og det gjør meg fryktelig bekymret. Jeg minnes hvordan en person i ledergruppen min omtalte advokat Kambestad fra Grette, som direkte ufyselig. Og når jeg tenker etter forstår jeg fortsatt ikke hvorfor det var så om å gjøre for denne advokaten, at jeg ikke skulle forholde meg til dokumentasjon under intervjuet. Hva var egentlig hensikten med det, dersom granskerne ønsket å få mest mulig klarhet i omstendighetene?


Som siste punkt i møtet blir styreleder Nybo takket av for sin flotte innsats. Først og fremst konsernsjef Vestre og advokat Onarheim er ute med superlativene, og det kan jeg godt forstå, sett med deres øyne. Selv er jeg noe mindre imponert over denne fyren, og tror ikke et øyeblikk at han er kompetent nok til å tenne en fyrstikk engang.


Dagen etter svarer styreleder Nybo på varslingen de tillitsvalgte sendte til styret 24. april om «usannhetene» konsernsjefen kom med, rundt omorganiseringsprosessen. Etter en saksbehandlingstid på nærmere tre uker er Nybos svar; «Jeg har bedt daglig leder i Fretex Norge AS, TIV om å sørge for en god og tilstrekkelig dialog med de tillitsvalgte i henhold til hovedavtalen mellom LO og NHO, videre i prosessen med eventuell omorganisering av Fretex».


Her er det ikke et eneste ord om de tillitsvalgtes temmelig alvorlige anklager om konsernsjefens usannheter. I stedet og på et indirekte vis avfeies de tillitsvalgtes anbefaling om stans i omorganiseringsprosessen på grunn av varslingssaken, og Nybo gir ingen begrunnelse. Som en liten spiss på det hele, og med fortsatt suveren forakt for alle konfidensialitetskrav, setter styreleder Nybo like godt konsernsjef Vestre som kopimottaker på denne eposten.


Jeg vil anta konsernsjefens rødmefremkallende berømmelse av Nybos ferdigheter som styreleder, ikke er mindre etter denne prosessen.


0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page