top of page

58. Det nærmer seg

Updated: Jul 20, 2020

Etter tingrettsdommen og allerede i første forpostfektning, kom det frem et interessant dokument. Det er et referat fra et konsernledermøte datert 12. januar 2017.


Nå er det ikke mer enn litt over én måned til neste rettslige oppgjør. Som kjent og til glede for noen, gikk ikke tingrettsoppgjøret i min favør. Det var umåtelig tungt å forholde seg til. Tidligere har jeg ved flere anledninger beskrevet tingretten som en «joker nord» instans, med mange uforståelige avgjørelser. Konsernledelsens beslutning om å fjerne min stilling, og den frifinnende begrunnelsen som dommer Per Gammelgård oppga for Fretex, er nok et eksempel. En så meningsløs begrunnelse er i seg selv tilstrekkelig for å vise at Fretex ikke har sannsynliggjort utover enhver tvil, den manglende sammenhengen til varslingen. Ifølge loven er det akkurat denne bevisbyrden som pålegges Fretex, men med dommeren på Fretex sitt lag hjelper det ikke så mye hva loven sier.


Det fine med tiden som går, er at saker bygget på løgn, i lengden har en tendens til å vakle. En årsak er at nye momenter gjerne dukker opp, og gjør det vanskeligere å forsvare løgnene. Etter tingrettsdommen har jeg nå fått i hende et interessant dokument. Det er et referat fra et konsernledermøte som ble avholdt på Losby Gods, datert 12. januar 2017. I konklusjonen i referatet etter møtet, fremgår det at min rolle som administrasjonssjef er erstattet med stillingen controller.


Det var dette møtet tidligere daglig leder i Fretex Øst-Norge, Madsen, vitnet om i tingretten. Konsernsjef Vestre bekreftet den gang at Madsen før møtet, hadde sagt til HR-sjef Ingvald Hansen at det å erstatte min stilling kunne ses på som en gjengjeldelse etter varsling. Følgelig hadde ikke dette blitt noe av. Men referatet etter dette møtet, som dessuten er skrevet av kommunikasjonssjef Trine Gjermundbo, viser altså noe helt annet. Altså enda en løgn fra konsernsjefen!


Det innebærer også det temmelig vesentlige, at bortfallet av min stilling ikke hadde noe med den senere omorganiseringen å gjøre. Det understreker ellers ytterligere hvor håpløs og feilaktig dommer Per Gammelgårds begrunnelse var, for hvorfor min stilling måtte opphøre. Dette referatet er ytterst sentralt, og det er vel derfor Fretexledelsen ikke har lagt det frem før nå. Å tilbakeholde dokumenter som åpenbart har betydning for saken, er også i strid med loven.


Ellers dukker det opp flere andre ganske viktige dokumenter og opplysninger, som gjør meg mindre avhengig av støtte fra interne vitner. Det er bra, for alle «mine» interne vitner er livredde for konsekvensen av å ikke støtte konsernsjefen fullt ut. Det gjør at jeg ikke kan ha tillit til dem, så enda flere skriftlige bevis fremover vil få meg til å se verden med litt lysere farger. Men kanskje ikke overvettes mye..


God adventsøndag!

0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page