Varsleren i Fretex

Her finner du alle innlegg i føljetongen "Varsleren i Fretex".

"Det er to ting man må venne seg til hvis ikke livet skal bli uutholdelig: årenes herjinger og menneskenes urettferdighet."

Jeg ønsker med dette å vise hvordan HR-sjefen i Fretex Norge AS, går frem når han skal undersøke og avdekke ansattes potensielt kritikkverdige atferd. I denne saken var utgangspunktet en samtale mellom meg og tidligere revisor i Fretex i desember 2016. Jeg behøver ikke å gå inn i detaljene på hva samtalen dreide seg om, men selvsagt var det...

Fra bloggens start har jeg fått mange skriv fra ansatte og tidligere ansatte i Fretex/Frelsesarmeen. De bekrefter alle som en, at Fretex ikke lenger er en virksomhet hvor visjon og kjerneverdier befinner seg i sentrum.

For noen dager siden ble tre av "mine" vitner fra Fretex, "invitert" til å ta en prat med arbeidsgivers advokat for å snakke om arbeidsrettssaken mellom Fretexledelsen og meg.

Etter tingrettsdommen og allerede i første forpostfektning, kom det frem et interessant dokument. Det er et referat fra et konsernledermøte datert 12. januar 2017.

Sist torsdag mottok jeg også en ganske kryptisk epost fra internrevisoren i Frelsesarmeen; «Takk for samarbeidet og lykke til videre!»

56. Advarsel

08.09.2019

Å true med 15-1 møte og dessuten uten at disse andre lovlige alternativene fremføres, fremstår både som tvilsomt og lite gjennomtenkt og egnet til å omtales som en form for represalie etter varsling.

27 juni klokken 13:39 tilbød jeg daglig leder et forlik. Den viktigste årsaken var selskapets situasjon, og at jeg ikke ønsket å bidra til at det hele forverres.