Varsleren i Fretex

Her finner du alle innlegg i føljetongen "Varsleren i Fretex".

Som følge av situasjonen for tiden, med relativ stillstand i påvente av ny rettsrunde og en på ny travel hverdag, vil de faste blogginnleggene fremover kun publiseres hver søndag ettermiddag. Det inkluderer både det som skjer i varslingssaken i Fretex og andre ytringsrelaterte saker i samfunnet som jeg og eventuelle andre skribenter ønsker å skrive om. Det kan fortsatt komme innlegg på onsdager, men nå må jeg først og fremst konsentrere hverdagen om de mange og viktige oppgavene som venter i selskapet Fretex Miljø AS. 

 

Vi har gjennom dokumentasjonen og vitneuttalelser fått avklart at omorganiseringen som ble satt i gang, ikke skyldtes krav fra NAV. Det forelå heller ingen økonomiske beregninger i forkant av prosessen, noe det faktisk finnes protokolltilførsel på etter et styremøte i Fretex Miljø AS.

Etter hvert som den enorme belastningen virkelig setter sitt preg, jo mer forbannet blir jeg på disse «ekspertene» som i all offentlighet uttaler hvor unødvendig og kostbart det vil være å etablere et offentlig varslerombud.

Mentalt går det én vei akkurat nå, og det er faktisk oppover. JPF og TN, de tidligere styrelederne i Fretex Norge var først ute av de innkalte vitnene. Fra JPF, som i dag er nest øverste leder av Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene, fikk vi høre at han hadde en del telefonisk kontakt med TIV etter BU sitt skriv...

Her sitter jeg hjemme i sofaen og sliter voldsomt med å skrive noen setninger. Jeg er helt tom etter min innledende partsforklaring. En partsforklaring som en tiåring ville klart å formulere bedre. Heldigvis har jeg en våken advokat i Trygve Staff som rolig får meg litt inn på sporet igjen. Noe av årsaken til det jeg føler er en elendig...

Forberedelsene er gjort unna og selv om jeg ikke kan informere all verden ønsker jeg å offentliggjøre kjøreplanen for de neste 14 dagene. Som saksøker er det vitnene vi har kalt inn som skal i ilden først. Mesteparten av den første uken går først og fremst med til advokatenes innledningsforedrag og saksøker/saksøktes partsforklaringer. På ukens...

Nå er rettssaken bare 5 dager unna og tiden går med til forberedelser i begge leirer vil jeg anta. Det er ikke til å legge skjul på at sommerfuglene danser stadig villere et sted i maveregionen, men jeg har simpelthen ikke tid til å beskrive hvordan dette føles. Men de fleste skjønner sikkert at rollen som David (versus Goliat) er...

Mr. Cochrane, Jeg vet at det er personer innen FA som har forsøkt å få til et møte mellom deg og meg i forbindelse med den pågående varslingssaken. Deres fremste motiv for dette er å forhindre en rettssak som uansett utfall, vil påføre FA en omdømmebelastning. Det er min oppfatning at du har gitt disse personene inntrykk av at du...

Prosesskrivene mellom partene går sin gang. Det er alltid slik at man venter i spenning på hva motparten foretar seg, hvilken vinkling de tar og om det kommer uventede og overraskende vendinger som får deg til å miste motet. Foreløpig må jeg si at jeg er ved godt mot og faktisk bidrar motpartens prosesskriv til en viss trygghet.

Avisen Vårt Land skrev litt om saken i sommer og ønsker nå å ta et skikkelig dybdeintervju med foto og greier. Foto kunne jeg klart meg uten, men oppturen er at de visstnok skal fokusere mye på Grette-rapporten. Jeg er egentlig ganske avventende, men nå får jeg uansett følelsen av at noe skjer mens jeg venter på rettssaken som starter...

Jeg fikk selvfølgelig rett i at Frelsesarmeen/Fretex-ledelsen ikke hadde til hensikt å gi ut Grette-rapporten til professor Gottschalk. Han har imidlertid likevel fått den, av meg. Etter relativt få dager har professoren allerede funnet «fem feil» i rapporten. I motsetning til advokatene fra Grette konkluderer professoren med at BUs henvendelse til...