Varsleren i Fretex

Her finner du alle innlegg i føljetongen "Varsleren i Fretex".

Onsdagen som var gikk anken på lagmannsrettens dom i varslingssaken mellom Fretex og meg, til Høyesterett. Det er mye jeg ønsker skulle være med, for å få frem alle de urimelige vurderingene til lagmannsretten. Men jeg vet at det ikke vil hjelpe det minste, tvert imot. Det gjelder å trekke frem et fåtall hendelser og dessuten vise hvordan...

Jeg ønsker med dette å få frem hvorfor jeg opplever kjennelsen så urimelig. Imidlertid har jeg valgt å forkaste det jeg har skrevet i det opprinnelige innlegget fra søndag. Jeg innser at saken har påvirket meg så sterkt at jeg har vært i ubalanse. Så jeg beklager ordbruken og vil forsøke så godt jeg kan å moderere fremtidige uttalelser om...

«Når du forteller en løgn, stjeler du retten til sannhet fra noen. Når du fusker, stjeler du retten til rettferdighet.»

"Det er to ting man må venne seg til hvis ikke livet skal bli uutholdelig: årenes herjinger og menneskenes urettferdighet."

Jeg ønsker med dette å vise hvordan HR-sjefen i Fretex Norge AS, går frem når han skal undersøke og avdekke ansattes potensielt kritikkverdige atferd. I denne saken var utgangspunktet en samtale mellom meg og tidligere revisor i Fretex i desember 2016. Jeg behøver ikke å gå inn i detaljene på hva samtalen dreide seg om, men selvsagt var det...

Fra bloggens start har jeg fått mange skriv fra ansatte og tidligere ansatte i Fretex/Frelsesarmeen. De bekrefter alle som en, at Fretex ikke lenger er en virksomhet hvor visjon og kjerneverdier befinner seg i sentrum.

For noen dager siden ble tre av "mine" vitner fra Fretex, "invitert" til å ta en prat med arbeidsgivers advokat for å snakke om arbeidsrettssaken mellom Fretexledelsen og meg.