Varsleren i Fretex

Her finner du alle innlegg i føljetongen "Varsleren i Fretex".

Som følge av situasjonen for tiden, med relativ stillstand i påvente av ny rettsrunde og en på ny travel hverdag, vil de faste blogginnleggene fremover kun publiseres hver søndag ettermiddag. Det inkluderer både det som skjer i varslingssaken i Fretex og andre ytringsrelaterte saker i samfunnet som jeg og eventuelle andre skribenter ønsker å skrive om. Det kan fortsatt komme innlegg på onsdager, men nå må jeg først og fremst konsentrere hverdagen om de mange og viktige oppgavene som venter i selskapet Fretex Miljø AS. 

 

Sist torsdag mottok jeg også en ganske kryptisk epost fra internrevisoren i Frelsesarmeen; «Takk for samarbeidet og lykke til videre!»

56. Advarsel

08.09.2019

Å true med 15-1 møte og dessuten uten at disse andre lovlige alternativene fremføres, fremstår både som tvilsomt og lite gjennomtenkt og egnet til å omtales som en form for represalie etter varsling.

27 juni klokken 13:39 tilbød jeg daglig leder et forlik. Den viktigste årsaken var selskapets situasjon, og at jeg ikke ønsket å bidra til at det hele forverres.

Sett i lys av hvor stor økonomisk og ikke minst etisk verdi varsling har for samfunnet, fortjener slike saker en bred og grundig gjennomgang av et kompetent dommerpanel.

Det er viktig å påpeke at jeg ikke er tilbake fordi tingretten har dømt det slik, men fordi både ledelsen i Fretex Miljø AS og undertegnede ønsker å gjøre det beste ut av situasjonen, så lenge jeg står i stillingen.

Før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes med arbeidstaker og med arbeidstakers tillitsvalgte, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det. Både grunnlaget for oppsigelsen og eventuell utvelgelse mellom flere ansatte av hvem som skal sies opp, skal drøftes.

I det underliggende er Frelsesarmeen som organisasjon omtalt i forholdsvis kritiske vendinger, og underveis i innlegget tar bloggeren for seg Fretexsaken og sitt syn på den.

Er det slik at jeg som ansattvalgt styrerepresentant inn i morselskapet, ikke har anledning til å varsle om forhold andre steder i konsernet, enn der hvor jeg selv er ansatt?

Hva skal egentlig til for å vinne frem som varsler, ikke minst varsling som dessuten omhandler andre enn en selv? Både varslingsinstituttet som sådan og jeg selv har nå et akutt behov for HJELP!