September 2018

 

Høringsfristen til varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet gikk ut 3. september, 2018. Arbeids- og sosialdepartementet har mottatt rundt 80 høringssvar.

Fytte grisen hvor dårlig jeg har sovet! I tillegg er pust og puls totalt i ulage. Etter Siemensvarslingen pådro jeg meg en mavelammelse som gjør at jeg må sove med en maskin som skyver luften ned i lungene. Diagnosen er ganske alvorlig, hvilket betyr at jeg relativt ofte møter til ulike kontroller på Ullevål Sykehus. En av utfordringene jeg får...

Torsdag 6. september fikk Skoledirektør Astrid Søgnen beskjed om at hun ikke fikk fortsette i stillingen etter fylte 67 år, 8 november i år. Fredag 7. september ba Søgnen om et møte med byrådslederen. I møtet skal hun ha klaget på Inga Marte Thorkildsens politiske lederskap. Hun skal også ha bedt byrådslederen omgjøre beslutningen om at hun må...

Frelserne i styret og konsernledelsen kjører på nå som de har full kontroll over situasjonen. Som varsler og styremedlem er jeg i realiteten uskadeliggjort av maktapparatet i Frelsesarmeens ledelse, i alle fall virker det slik. Jeg antar at jeg i deres øyne utgjør en nesten like liten trussel som de utmanøvrerte tillitsvalgte og mine tidligere...

Høringsfristen til varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet gikk ut 3. september, 2018. Arbeids- og sosialdepartementet har mottatt mer enn 80 høringssvar. Her er det mange advokater, arbeidsgiverorganer, fylkesmenn og fagforeninger mm. som har mye på hjertet. Foreløpig har jeg ikke rukket å gjennomgå svarene men har registrert at en...

Motgangen er tung å bære for tiden og jeg kan ikke la være å undres over tilstanden i Frelsesarmeens øverste sfærer. Alle jeg har møtt på og som kan gjøre noe med varslingen, utøver i stedet en ganske tydelig unnfallenhet og/eller medløperengasjement i de lovstridige handlingene til styret og konsernledelsen.

Bergenspolitiet figurerer til stadighet i media i forbindelse med varsling. Flere av sakene kommer fra interne polititjenestemenn som hevder ledelsen ikke prioriterer og følger opp omvarslede saker på forsvarlig vis. Den mest kjente varslingen som for øvrig la grunnlaget for andre senere varslinger, er Monica-saken. Som følge av varsling og...

Mentalt litt på hell purrer jeg styrelederen og spør etter fakturagrunnlaget for konsernledelsens koseturer til Salzburg, Island og andre reisemål, som datterselskapene i Fretex i sin helhet har tatt regningen for. Jo mer jeg tenker på det jo mer utrolig synes jeg det er at vi som dekker kostnaden morselskapet Fretex Norge utgjør, ikke skal få...

Av Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård, Fafo

Det er ikke uvanlig at arbeidsgivere begrenser ansattes ytringsfrihet i strid med Grunnlovens paragraf 100. Forskningen viser også at det kan være risikofylt å stille kritiske spørsmål eller varsle om ulovlige og uetiske forhold på arbeidsplassen. Dersom offentlig ansatte ikke tør å ytre seg, er det...