top of page

YtringsfrihetenDenne søndagen følger noen sitater og ordtak som belyser ulike aspekter av ytringsfrihet, varsling og ansvar. Ordtak og uttrykk om varsling og ytringsfrihet er inspirerende og gir uttrykk for viktigheten av åpenhet og ærlighet i samfunnet, samt verdien av at folk står frem med sannheten.


I vår tid hvor ytringsfrihet og dens iboende varslingsrett i økende grad trues, kan det være verdt å reflektere over betydningen og grensene for disse rettighetene. Her er noen ordtak og uttrykk å ta med seg i den anledning:


"Ytringsfrihet er livsnerven i demokratiet."


"Frihetens pris er evig årvåkenhet."


"Når ytringsfriheten blir innskrenket, er vi alle sammen truet."


"Ytringsfrihet er ikke bare en rettighet, men også en plikt."


"Ytringsfrihet er ikke bare å si det alle ønsker å høre."


"Når retten til å snakke blir forbeholdt de som ikke støter, eksisterer ikke ytringsfrihet."


"En varsler er en vaktbikkje, ikke en baktaler."


"Varsleren er ikke forræderen; forræderen er den som har forrådt."


"Å straffe noen for deres ytringer er ikke bare en vold mot enkeltindividet, men også mot friheten til å ytre seg."


"Ingen er mer hatet enn den som snakker sannheten."


"Å stå for det som er rett når det er upopulært er et sant tegn på moralsk karakter."


"Sannheten trenger et vitne og litt støtte."


"Ingen snøfnugg føler seg ansvarlig for et snøskred."


"Den som tier, samtykker."


God søndag!

0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page