top of page

Videoen som viser løgnen om Allan HenriksenAllan Henriksen, lærer ved Kjellervolla ungdomsskole tok sitt liv 24. mars i år. I publiserte videoer begrunnet han beslutningen, etter sine opplevelser rundt det norske rettssystemet. Et system han beskrev som råttent og korrupt. Videoene hans er sett av mange tusen mennesker, og innholdet er opprørende.


Særlig én video har fått mye oppmerksomhet. Den viser hvor langt skoleledelsen ved Kjellervolla skole var villige til å gå for å fremstille Henriksen som pedofil. I rettsprosessen la kommuneadvokat Stian Mæland frem et dokument hvor det står; Tverrsektorielt møte 02.03.2021. Varsling fra spesialpedagog fra () som har vært i klasserommet for å observere en elev hvor Allan var lærer. Hun har for øvrig ingen tilknytning til (). Hun observerte følgende: «Læreren har en grenseoverskridende fysisk tilnærming, han var altfor tett på jentene, oppførte seg upassende, prøvde å ha en tone med jentene som er helt upassende for en voksen person å ha.»


På den omtalte videoen kan man høre spesialpedagogens kommentarer til dokumentet, som dessuten av skoleledelsen ble fremstilt som et varsel. Etter at Henriksen leste varselet opp for pedagogen var reaksjonen; «Og det har jeg sagt? Jeg har aldri uttalt meg om jentene () Jeg har bare uttalt meg om én elev». Man hører så pedagogen redegjøre for sin observasjon av en mann som var for nær denne ene eleven i undervisningen, og det var kun problematisk som følge av jentas egen fortid. En fortid som pedagogen naturlig nok ikke gikk inn på.


Deretter kommer en uttalelse fra pedagogen, som fullstendig punkterer dokumentets troverdighet. Hun sier; «Observasjonen var i august og dette ble sagt i mars. Jeg har sagt til rektor og advokaten mange ganger at hadde jeg observert noe som jeg hadde tenkt var alvorlig, så hadde jeg jo ikke ventet et halvt år med å si det».


Ellers er det grunn til å tro at noen må ha tenkt mye over hvordan budskapet i dokumentet skulle se ut. Det blir for det første kalt for et varsel, hvilket straks setter innholdet inn i den alvorligste kontekst, og som noe pedagogen virkelig har reagert på. For det andre er Henriksen trukket frem som «læreren» av de to voksne som var tilstede. Den eneste logiske forklaringen til denne påpekningen, er at dokumentet lenger ned fremmet «læreren» som den som hadde «en grenseoverskridende fysisk tilnærming..».


For det tredje, selv om det i skrivet går frem at pedagogen skulle observere kun én jente, ble det fremstilt som at hun varslet på en hendelse som omfattet mange flere. Ordlyden var «jentene», og i klasserommet må man anta det var ganske mange jenter. Ved å få «jenta» i flertall oppnådde skoleledelsen to ting; å ytterligere forsterke varselet, da lærerens atferd i situasjonen gjaldt flere jenter. Og at det styrket troverdigheten rundt skoleledelsens andre mer og mindre subtile påstander om tilsvarende atferd fra Allan Henriksen.


For det fjerde, som for å hale inn de som fortsatt skulle ha tvil, legges det inn et siste støt med nøye uttenkte beskrivelser av pedagogens angivelige observasjoner;


  • «grenseoverskridende fysisk tilnærming»

  • «altfor tett på»

  • «upassende»

og til slutt;

  • «en tone med jentene som er helt upassende for en voksen person å ha».Særlig disse beskrivelsene eller «observasjonene», gir inntrykk av å være forfattet av noen med juridisk bakgrunn, som for eksempel en advokat. Det infame og usanne dokumentet gjorde deretter oppgaven det var ment å gjøre. Den saksøkende Henriksen ble av domstolene plassert på anklagebenken, og utsatt for et utvilsomt justismord.


I dag er YouTube videoen om pedagogens uttalelser, ikke lenger tilgjengelig. Klikker man seg inn kommer følgende tekst; «Videoen er utilgjengelig. Innholdet er ikke tilgjengelig på dette landsdomenet på grunn av en juridisk klage fra myndighetene.»


Ordlyden er som et uhyggelig gufs fra vår store nabo i øst. Men nå har Monsens Revelje fått tilsendt en kopi av opptaket, og det publiseres med stemmeforvrengning til dette innlegget. Det hører også med at Henriksens advokat, skal ha politianmeldt rektor på Kjellervolla skole. Bakgrunnen skal være at hun har benyttet seg av fabrikkerte bevis. Reveljen ble tidligere i uken informert om at rektorens bedre halvdel, angivelig er i politiet. Om politianmeldelsen blir henlagt, kan opplysningen få betydning for saken.


For å understreke alvoret rundt dette dokumentet, uttalte Henriksen i sin siste video; «Her fremstiller ledelsen ved Kjellervolla skole meg som pedofil, og det er det verste punktet i hele rettssaken. Og den kommer jeg på en måte ikke unna.»

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page