top of page

Varslingens økonomiske konsekvens


I varslersaken i Oslo tingrett mellom Oslo universitetssykehus (OUS) og forskeren som varslet om dårlig arbeidsmiljø tapte forskeren, med to mot en dommerstemme på alle punkter. Heller ikke av mindretallet ble hun tilkjent noen seier, selv om mindretallet hevdet at forskeren ble utsatt for en gjengjeldelse da vedkommendes cellekulturer uten forvarsel ble kastet. Flertallet konkluderte i tillegg med at forskeren ikke engang hadde varslet. Forskeren endte også med motpartens saksomkostninger på nærmere 500 000,- kroner.


Det å varsle tror jeg de fleste forstår kan innebære en stor risiko. I miljøer hvor prestisje, omdømme og/eller penger henger svært høyt som virksomhetens mål, øker risikoen ytterligere. Er ytringsfriheten i tillegg begrenset av dårlig arbeidsmiljø har den som varsler mest sannsynlig alle forhold mot seg. Under slike rammer skal man være rimelig sikker på at man har en god sak før forholdet bringes for retten. Varslingen bør være uomtvistelig og likeså at det finnes vesentlige forhold som kan karakteriseres som gjengjeldelse. I den forbindelse snakker man ofte om omplasseringer, utfrysninger og oppsigelser.


Forskeren i dette tilfellet gikk til sak fordi hun i all hovedsak mente at celleprøver hun forsket på ble kastet fra laboratoriet etter at hun hadde varslet om et dårlig arbeidsmiljø. Imidlertid forelå det ikke utvetydige bevis for at hun varslet i forkant av denne episoden, som jeg oppfatter å være hovedgjengjeldelsen hun krevde erstatning for. Selv mindretallet i tingretten mente at blant forskerens 8 påståtte gjengjeldelsesforhold, var det kun kastingen av celleprøver som kunne karakteriseres som en gjengjeldelse fra arbeidsgiver. Arbeidsgiver beskrev selv denne hendelsen som at forskeren ikke hadde ryddet godt nok opp etter seg da hun flyttet fra laboratoriet.


Jeg kjenner ikke saksdokumentene godt nok til å uttale meg skråsikkert om hva som er de faktiske omstendigheter. Imidlertid vet jeg av erfaring at skal du gå til sak som varsler må det foreligge sterke bevis for at du faktisk er en varsler. I tillegg må det foreligge et sterkt gjengjeldelsesgrunnlag som viser hvorfor du går til sak. Tap av arbeidsforholdet er gjerne et slikt grunnlag, mens celleprøver som kanskje med overlegg er kastet, er noe mer omtvistelig.


Denne forskeren har utvist en atskillig større risikovillighet enn jeg noen gang har gjort og må trolig betale dyrt for det. Jeg håper imidlertid at ankeretten forbarmer seg over vedkommende og ikke pålegger henne motpartens saksomkostninger. Det er en mellom partene stor uforholdsmessighet som dessuten bidrar til å skremme andre fra å varsle, også i saker med bedre grunnlag.

0 comments

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page