top of page

Varsling eller noe annet?Jeg leser fra nettavisen til FriFagbevegelse at Verneombud Christian Heinecke i Securitas (STAS) på Andøya lufthavn, Andenes, har gått til sak mot arbeidsgiver, etter at han mottok advarsel for å ha involvert Avinors divisjonsverneombud i Securitas interne arbeidsmiljøkonflikt. Det retten skal ta stilling til er om Heinecke som ansatt/verneombud i Securitas, hadde rett til å involvere verneombudet i Avinor i STAS interne arbeidsmiljøkonflikter. Eller om Heineckes arbeidsgiver var i sin rett da han mottok skriftlig advarsel som følge av denne handlingen?

Kort oppsummert og ifølge FriFagbevegelses gjengivelse, skjer følgende; Våren 2017 varslet Heinecke Arbeidstilsynet om de interne arbeidsmiljøkonfliktene i STAS. I november 2017 henvendte han seg til verneombudet i Avinor, som ganske raskt tok grep. Det førte til at STAS fikk ny ledelse på lufthavnen. Heinecke møtte hos Arbeidstilsynet i januar 2018 og informerte om at alt var på rett vei.

Etter eget utsagn ble Heinecke deretter, dvs. i februar 2018 oppringt privat av personaldirektøren i Securitas. Her formidlet personaldirektøren ifølge Heinecke, at han var innkalt til drøftelsesmøte den påfølgende torsdagen. Saken gjaldt hans henvendelse til Avinors verneombud, og Heinecke hevder at direktøren omtalte det kritikkverdige forholdet slik; «At du varslet divisjonsverneombudet i Avinor.» Christian Heinecke hevder videre at han flere ganger måtte ta opp med personaldirektøren at han ville ha med seg en tillitsvalgt til møtet, før dette til slutt ble innvilget. Møtet ble avholdt og Heinecke sier videre at han under møtet ga sin versjon, hvoretter personaldirektøren straks hentet en ferdig skrevet advarsel fra printeren.

Det skal blant annet fremgå av advarselen at arbeidsgiver ser Heineckes atferd som; «potensielt skadelig involvering av kunden i bedriftens interne forhold gjennom varsling om mulig stans i arbeidet ved sikkerhetskontrollen ved Andenes lufthavn (...). Avinor er hovedkunden til STAS og det er kjent at Avinor vil legge ut en eller flere av lufthavnskontraktene på anbud i 2018.» Det heter videre at; «arbeidsgiver stiller seg uforstående til at sentralt hovedverneombud tar kontakt med kunden (...) når han er kjent med at det på det tidspunktet foreligger en rapport og handlingsplan for å bedre arbeidsmiljøet på lufthavnen.» Advarselen avsluttes etter sigende slik; «Dersom forhold som her er beskrevet eller lignende hendelser gjentar seg, vil det kunne få konsekvenser for ditt ansettelsesforhold ved Securitas Transport Aviation Security AS».

For øvrig opplyser Heinecke at samarbeidsklima med arbeidsgiver har vært vanskelig i flere år og at advarselen oppleves som en gjengjeldelse. Den er ifølge Heinecke et uttrykk for at han er blitt for brysom for arbeidsgiver. Forbundssekretær Terje Mikkelsen støtter Heinecke som spør om hvorfor det tok tre måneder fra Heinecke varslet Avinors divisjonsverneombud til han fikk advarselen? Og det på et tidspunkt hvor alt var i ferd med å løse seg på Andøya lufthavn?

Divisjonsverneombudet i Avinor sier ifølge FriFagbevegelse at Heinecke fortalte ham at Securitas hadde en del utfordringer på Andøya lufthavn. De var såpass store at Heinecke ikke visste om det ville være tilstrekkelig ansatte på jobb til å greie å holde lufthavnen åpen. Divisjonsverneombudet informerte Avinor og det fremgår at han ikke var kjent med detaljene, men forstod at Securitas tok tak i problemene og rettet opp mye i løpet av kort tid. Heinecke fikk medhold i at denne saken skulle føres for retten. Men dommeren anfører at tvisten ikke synes å ha særlig store praktiske konsekvenser for noen av de involverte, og at det derfor fremstår som lite fornuftig å la den fortsette inn i en tung og potensielt langvarig rettsprosess. FriFagbevegelse skriver at det hele skal opp for Oslo tingrett 12. og 13. juni, og påstanden er at advarselen gitt til Heinecke er urettmessig, og at det er en gjengjeldelse som følge av en forsvarlig handling.

Tja hva skal en si, «gjengjeldelse som følge av forsvarlig handling»? Burde ikke Heineckes advokat som et minimum forsøke seg på «gjengjeldelse som følge av forsvarlig varsling» i stedet? Hvis jeg hadde tatt en tilsvarende historie til min egen advokat Trygve Staff, hadde han sagt noe slik; «Monsen, det er et velkjent faktum at du er en sprøyte gal mann, men hva i all verden er dette? Kan du i det minste si meg at det ikke er du selv som må betale når du taper!?»


0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page