top of page

Varsleren Håvard mot fylkeskommunenDagens innlegg omhandler en tidligere avdelingsleder ved en videregående skole i Sogn og Fjordane. Den har mange likhetstrekk med varslingssaken rundt Ammerud skole i Oslo, og dens rektor, som nylig ble omtalt i Monsens Revelje. Den tydeligste forskjellen mellom sakene, er at avdelingslederen i dagens innslag ikke gikk til sak, slik tidligere lærer Siv Rynning Presthus gjorde i Ammerudsaken. For Presthus sin del førte søksmålet til et rettsforlik, og at rektoren på Ammerud skole gikk av.


Avdelingslederen, den 45 år gamle Håvard, begynte i jobben som avdelingsleder i august 2020. Ganske umiddelbart skjønte han at flere av kollegaene fryktet skolens rektor. De var redde for å gjøre feil, å få kjeft eller bli omplasserte. Håvard opplevde organisasjonskulturen som en fryktkultur, som han som avdelingsleder følte han måtte ta opp med rektor. Møtet gikk ikke særlig bra, da rektoren skal ha vært svært ubehagelig, og kom med trusler.

Håvard eskalerte dermed saken med et varsel til Vestland fylke i desember 2020. Men i stedet for en granskning, ble det heller opprettet en personalsak mot varsleren. Arbeidsforholdene ble deretter så anspent og uholdbare for Håvard, at han følte seg tvunget til å si opp stillingen sin. Han uttalte til NRK at selv om han frivillig hadde sagt opp stillingen, følte han seg imidlertid presset til å slutte på dagen. Sluttavtalen fikk han tilsendt pr. epost av den omvarslede rektoren, og der stod det at han var fritatt for arbeidsplikten i oppsigelsestiden. Arbeidsoppgavene hans skulle tas over av andre i ledergruppen.


Behandlingen Håvard fikk, førte til at 17 kolleger skrev et støtteskriv til ham. Fylkeshovedverneombudet og hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet kontaktet også fylkesadministrasjonen. Administrasjonen måtte innrømme at Håvard faktisk hadde varslet til dem, og koblet så inn sitt eget varslingsutvalg til å se på saken. Men ettersom viktig informasjon fra Håvards varsel ikke ble sendt til utvalget, ble det lite ut av det hele.


Så i april 2021 varslet ytterligere fem tilsatte ved skolen om mobbing og fryktkultur. Varslingsutvalget ville da gå inn i saken på nytt, og denne gang ønsket de selv å snakke med alle varslerne. Etter hvert ble konklusjonen at det var mange hendelser med trakassering og mobbing, og at skolen var belemret med en fryktkultur. Det ble også påpekt at fylkeskommunen måtte kvalitetssikre sine egne rutiner for hvordan de håndterte varsler.


Fylkeskommunedirektøren, Rune Haugsdal, uttalte til NRK at han etter den knusende rapporten ville følge opp og avslutte varslingssaken på en god måte. Hva han legger i «på en god måte», virker vesentlig forskjellig fra hva jeg legger i det. Først og fremst ville jeg spurt varsleren Håvard om jeg kunne fått et møte med ham, og der bedt grundig om unnskyldning for det han ble utsatt for. Videre ville jeg tilbudt ham å få stillingen tilbake. Samtidig ville jeg sørget for å avslutte rektorens arbeidsforhold. Fylkeskommunedirektøren derimot, belønnet den mobbende rektoren med en godt betalt rådgiverstilling i, ja nettopp, egen fylkeskommune. Varsleren Håvard derimot fikk seile sin egen sjø…


God søndag!

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page