top of page

Ugress og ukultur i ForsvaretI septemberutgaven av magasinet Forsvarets Forum, var hovedbudskapet at Forsvarssjefen nå må ta grep, og rydde opp etter alle varslingssakene som har kommet internt. På lederplass skrev ansvarlig redaktør Stian Eisenträger, at det er fire år siden magasinet skrev om fire varslere som ble utsatt for seksuell trakassering i Forsvaret. Det ble behørig publisert den gang, men det synes ikke å ha ført til noen positive endringer. Som redaktøren skrev; «Nå er vi der igjen».


Det kom frem at magasinet har samlet informasjon om nærmere 170 saker fra 2017 til sommeren 2022. Varslingene går på alt fra ufine kommentarer til en ansatt som skal ha begått flere voldtekter. Forsvarets Forum mener det de fikk hentet frem bare er toppen av isfjellet, ettersom bare rundt 20 % melder i fra om overgrepene. Flere varslere har også sluttet for måten varslene ble fulgt opp på, og at det å si ifra ikke har fått noen konsekvenser for de omvarslede, bare for varslerne selv.


Redaktør Eisenträger skrev «Det er ingen menneskerett å jobbe i Forsvaret. Derimot er det en menneskerett å ha et trygt arbeidsmiljø ()». I Forsvaret er det nok et lite stykke igjen til de er der. Som tidligere forsvarsansatt går jeg ikke for langt når jeg hevder at lite har endret seg siden nittitallet, og trolig tidligere. Seksuell trakassering og mobbing har vært et vedvarende forhold, som med ujevne mellomrom også har nådd media. At man ikke har fått bukt med dette skyldes hvordan intern ledelse stort sett har valgt å løse varsler om alvorlige kritikkverdige forhold. Som regel er det ikke den omvarslede deres «løsninger» har gått utover.


I juli skrev Monsens Revelje om forsvarsledelsens varslerbehandling. Da ble det vist til Forsvarets HR-direktør Tom Simonsen, som i 2019 hevdet at de fleste saker ble lukket relativt raskt. Hen hevdet at det unntaksvis kunne gå mer enn ett år på å ferdigstille en varslingssak. Men Forsvaret «jobber alltid for effektiv saksbehandling» fikk vi vite. Og igjen ifølge Simonsen «ikke på bekostning av en grundig og forsvarlig saksbehandling. Det fortjener alle involverte parter».


Til Forsvarets forum nå i år innrømmet Simonsen imidlertid at «ikke alle ledere besitter god nok kompetanse til å håndtere varslingssaker». Uttalelsen er mildt sagt en underdrivelse, ettersom det er vist til rundt 170 dokumenterte varslingssaker bare siden 2017, saker som dessuten bare er toppen av isfjellet. I tillegg har svært mange av disse varslene undergått alt annet enn den forsvarlige saksbehandlingen som Simonsen i 2019 hevdet eksistensen av.


Forsvarsjef Eirik Kristoffersen sier på sin side at han er takknemlig for at forsvarsansatte «sier ifra om ugreie forhold». Samtidig ønsker han ikke å bruke ordet «ukultur» om alle trakasserings- og varslingssakene i Forsvaret. Han mener ordet «ukultur» «stempler hele Forsvaret, og er ikke noe alle de som hver dag løser oppdrag og tar vare på hverandre fortjener». Kanskje er det derfor han fortsatt har ved sin side den omvarslede generalmajoren, som hadde utarbeidet et usant grunnlag for å kvitte seg med en kvinnelig skvadronsjef? Hun sluttet da hun innså at den eneste dette fikk konsekvenser for, var henne selv.


I likhet med Politiet har Forsvaret vært belemret med en ledelse som er mest opptatt av å skjule kritikkverdige forhold, og heller sender varslerne på dør. Det er jo åpenbart så mange andre viktigere forhold å ta hensyn til når slike saker skal behandles. For eksempel den arbeidskompetansen og den stilling de omvarslede besitter, og for ikke å snakke om den felles fartstid og historikk disse lederne deler.


Redaktør Eisenträger skrev at Forsvaret har et mye større handlingsrom i varslingssaker enn hva som praktiseres i dag. Etter tiår på tiår med den samme praksisen, en praksis som de fleste i forsvarstoppen er godt kjent med, virker ikke utsagnet direkte sjokkerende. Men redaktørens henstilling til Forsvarssjef Eirik Kristoffersen om å «luke ugresset og rydde i rekkene», vil neppe gjøre susen. En mann som nekter å bruke ordet «ukultur» etter de usedvanlig mange trakasseringsvarslene i egen organisasjon, er neppe noen egnet ugressfjerner.


God søndag!

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page