top of page

Til alle mine lesereTenker jeg skal bruke denne søndagen til å forklare litt saker og ting rundt Fretex-saken og dessuten skrive litt om hvordan bloggen mottas. Mange av bloggens lesere vet at den oppstod som følge av at jeg nå er i en rettslig prosess mot min arbeidsgiver Fretex og for andre gang i mitt liv opplever represalier som følge av varsling. I Januar 2018 gikk jeg til rettslige skritt mot arbeidsgiver fordi jeg anklager konsernledelsen for å ha fjernet min stilling og sagt meg opp som følge av at jeg varslet på dem.


Innholdet i varslingshistorien blir gjennom bloggføljetongen «Varsleren i Fretex» gradvis avdekket. Det er selvfølgelig min subjektive oppfatning som formidles, men det er viktig å huske at den er fundamentert i dokumenter, beviselige hendelser og uttalelser. Med andre ord ligger det subjektive perspektivet mitt i hvordan jeg for eksempel oppfatter andres handlinger, mulige motiver og intensjoner og konspirasjoner for de hendelsene som beviselig har skjedd. Til syvende og sist er det likevel retten som skal vurdere om mine dokumenter og min subjektive vurdering er mer sannferdig enn hva konsernledelsen i Fretex legger frem.


Jeg har vært med på slike runder før og min erfaring tilsier at man dessverre ikke skal stole på rettsapparatet alene selv om man har aldri så mye bevis. Dommerpanelet består tross alt bare av noen over gjennomsnittet kvalifiserte mennesker som skal vurdere store berg av bevismateriale, påstander og annen villedende informasjon i tillegg til å høre mer eller mindre sannferdige vitneuttalelser fra begge sider. Dette skal så sorteres og plasseres i riktig kontekst og med mest mulig objektiv tilnærming i en for øvrig travel hverdag.


Det å ta til seg informasjon og sortere det ut er i mange saker en meget stor utfordring for dommere og kan forvanskes ytterligere av flinke partsadvokater. Det jeg imidlertid frykter mest er dommeres evne til objektiv behandling. Det skal faktisk ikke mer til enn at vedkommende kan ha en dårlig dag, før det gjør seg utslag i domsavsigelsen. Hvis dommeren i tillegg har hva jeg kaller for veteranadvokatsyndromet kan det fort bli vanskelig å være i den varslerposisjonen jeg befinner meg i om dagen. Med veteranadvokatsyndromet mener jeg en person som gjennom flere år gradvis opparbeider seg kynikerens syn på rett og galt i forhold til lover og regler. Opplever du for eksempel en trakasserende leder må du kanskje ha opptak av utskjelling etc. for at en dommer med veteranadvokatsyndromet ikke skal se saken som en ren personalsak, uansett hvor mange andre indirekte bevis du skulle sitte på.


Fordi jeg tenker slik ønsker jeg å bruke informasjonsmulighetene som finnes i det offentlige rom før rettssaken starter. Det beste er muligens medier som aviser og TV men sosiale kanaler kan vise seg å ha vel så stor betydning, kanskje større. For meg er det sentrale i dette at saken ikke foregår i stillhet vekk fra offentlighetens lys. Allmenn oppmerksomhet fører som regel til en grundigere behandling. Som den underlegne part som også personlig risikerer millioner av kroner i saksomkostninger må den som varsler bruke ethvert lovlig middel for å utjevne maktforholdet mest mulig.


Ellers ønsker jeg å takke alle dere der ute som støtter meg. Jeg vet at det er mange som leser bloggen men som ikke tør å like eller kommentere av frykt for represalier. Jeg ønsker herved å gjengi en melding jeg mottok fra ansatte i Fretex, en melding som samtidig er hyggelig og veldig trist;

Hei Per-Yngve, Vil bare si at vi er mange som støtter deg internt i Fretex, ingen tør å stå frem da vi er redd for represalier! Det er stor frykt internt nå, Trond Ivar Vestre får greie på alt og har sine agenter ute! Vi må være forsiktig med hva vi sier til folk. Men det skjer ikke noe. Som du ser av møteplassen i Fretex Miljø er det stort akkumulert underskudd så langt i år. Hele omorganiseringen virker uten kontroll. Ingen har tilgang til tall. Måtte Arbeidstilsynet komme og undersøke miljøet, sykefraværet har skutt i været! Skulle ønske du var her! Har sendt tips til arbeidstilsynet om at det råder frykt her. Ingen tør si hva de mener i frykt for represalier, hele strukturer her i jobb og oppfølging er det ingen som skjønner. Det er bare en masse rot her. Stå på Per-Yngve!

Det er mange ganger hvor jeg tviler på om det jeg gjør er riktig. Da er slike støttemeldinger og blomster på døren fra kollegaer av stor betydning. Bloggen kommer til å leve så følg med hver onsdag for neste innlegg i føljetongen «Varsleren i Fretex». For øvrig er varslingssaken berammet gjennomført i uke to og tre i januar 2019, så ting tar tid.


Jeg ønsker dere alle en riktig god sommer, selv frelserne og konsernledelsen som jeg vet følger bloggen nøye. 0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page