top of page

Riksrevisjonens humoristiske lederEnkelte, som tidligere landslagssjef i håndball Marit Breivik, sier at kunsten med å lede andre mennesker ligger i å se hele mennesket i hele situasjonen. Interessen for og gleden ved å være sammen med andre mennesker må være ektefølt. Man må forstå enkeltindividets motivasjonsfaktorer og respektere behovsforskjellene. Inkluderende ledelse betyr for eksempel teamarbeid hvor man får frem den enkeltes styrker og i tillegg forsterker disse. En god leder forstår at respekt og tillit fra de man leder ikke er noe som kan kreves, men noe man må gjøre seg fortjent til.


Samtidig som riksrevisor Per Kristian Foss er opptatt av alle lekkasjene som har kommet fra Riksrevisjonen de siste ukene, forteller han om sin lederstil at han nok bør være forsiktig med sine karakteristiske humoristiske bemerkninger. Gråtkvalte ansatte forteller at de føler seg uthengt og at deres kompetanse ikke blir sett, brukt eller verdsatt. Mange skulle ønske de var eldre slik at de kunne gått av med pensjon. Riksrevisor Foss ønsker for øvrig at Riksrevisjonen skal være preget av et godt arbeidsmiljø, og at det skal være takhøyde i kommunikasjonen.


I møtet mellom den øverste ledelsen og de ansatte ble Foss kritisert for bortforklaringer og manglende selvinnsikt.


Jeg tror jeg kan anbefale ikke bare Per Kristian Foss men de fleste av oss, et lite kurs med Marit Breivik og hennes kompetanse på inkluderende lederskap. Kanskje har hun en inkluderende humoristisk bemerkning eller to på lager også?


0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page