top of page

Rettsoppgjør mellom varsler og Tromsø kommune/Norges domstoler?

Mandag 9. november møtte tidligere lærer Rita Esperø Hansen Tromsø kommune i retten.I 2015 ble hun sagt opp fra sin lærerstilling ved Sommerlyst skole og oppsigelsen skjedde etter lang tids sykefravær. Hansen endte opp som sykemeldt, angivelig med utgangspunkt i at hun i 2009 varslet skoleledelsen om det hun mener er kritikkverdige forhold på skolen. Hansen jobbet på skolen frem til 2012, før hun ble sykemeldt. Tre år senere kom oppsigelsen. Hansen forteller at hun ble fryst ut og baksnakket av kolleger, og påkjenningen førte til at hun ble sykemeldt.


Varselet var ifølge Esperø Hansen muntlig, og omhandlet hva elever hadde fortalt henne om andre læreres seksuelle trakassering av elever. I følge Esperø Hansen hadde ikke skolen gitt opplæring i varslingsrutiner, så derfor varslet hun muntlig, og forteller selv at ledelsen lovet at varselet skulle tas tak i. Det er elleve år siden hun skal ha varslet om dette forholdet, og i årene etter varslet hun også skoleledelsen om ruspåvirkede lærere i arbeidstiden og ulovlig avlytting.


Den ansvarlige rektoren fra denne tiden, Rolf Øistein Barman-Jenssen hevder på sin side at han aldri har mottatt noe varsel fra Esperø Hansen, men at det har vært mistanke om seksuell trakassering som har blitt fulgt opp i henhold til varslingsrutiner. Her konkluderte imidlertid skoleledelsen med at noe slikt ikke hadde skjedd.


Når det gjelder Esperø Hansens opplevelse av å bli fryst ut og baksnakket, er det dokumentert med et lydopptak som en eller annen person skal ha tatt opp av samtaler mellom lærerkollegaer av Esperø Hansen. På lydopptaket fremgår det meget tydelig at hun omtales i negative ordelag av sine kolleger.


Tidligere rektor Rolf Øistein Barman-Jenssen uttalte i retten at han syntes «dette med opptakene var en vanskelig situasjon for oss alle, selv om det var mitt ansvar å ivareta alle - også Rita». Men han syntes han hadde gjort en god jobb i behandlingen av saken. Imidlertid skulle han ønske at opptaket ikke fantes. Barman-Jenssen mente nemlig at lydopptaket ødela mye og skapte mistenksomhet om hvem som hadde tatt opp. Baksnakkingen som ble avslørt gjennom lydopptaket ble den gang adressert på den måten at Barmann -Jenssen ba folk om å oppføre seg, og tenke gjennom hva de sa.


I den nå nylig avsluttede rettsprosessen i tingretten, fortalte vitner om ett dårlig arbeidsmiljø med klikker av lærere, og en skoleledelse som kunne presse ansatte på utidig vis, som for eksempel å be dem om å sykemelde seg av andre grunner enn sykdom. Vitner kunne blant annet fortelle at de som ikke passet inn i en lærerklikk ble skviset ut og forsvant etter en tid. Det ble beskrevet slik at havnet man i unåde i en klikk, fikk man problemer fordi båndene til ledelsen var så sterke.


Den tidligere rektoren Rolf Øistein Barman-Jenssen, innrømmet i retten at det var klikker ved Sommerlyst skole. Til tross for at han kunne forstå at Esperø Hansen kunne føle seg mobbet, uttalte han at arbeidsmiljøet ved skolen likevel var godt. Den åpenbare arbeidsmiljøutfordringen med ulike og ekskluderende lærerklikker, avfeide han med at det ved alle arbeidsplasser vil være klikker.


Med slike vitner for Tromsø Kommune burde Rita Esperø Hansen i en verden hvor lovverket blir fulgt, ha gode muligheter for å vinne frem. Selv om det kan stilles spørsmål ved Esperø Hansens rett til varslervern, er det i alle fall ingen tvil om at hun har blitt elendig behandlet av sin arbeidsgiver. Det burde medføre en raus vurdering rundt hennes mulige rett til varslervern. Men med min kjennskap til domstolene levner jeg henne ingen sjanser for å bli hørt, verken for det ene eller det andre.


Mest sannsynlig ender det hele opp med nok en «Joker Nord» dom..


God søndag!


0 comments

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page