top of page

Psykopatens ofre


Under følger en dansk artikkel om psykopaten som jeg har lyst til å dele i noenlunde norsk språkdrakt. Til tross for dens noe overforenklede og lett subjektive form er den interessant og etter min mening ganske relevant. Psykopater har vi overalt og mange av oss har stiftet bekjentskap med mennesker med slike egenskaper. For egen del tenker jeg at psykopater gjerne er sjarmerende og hyggelige så lenge du samarbeider og underordner deg. Men de har trolig lav terskel for å ta i bruk sterke/overdrevne virkemidler dersom du skulle utgjøre en trussel.


Psykopaten i arbeidslivet *

Psykopaten liker å ha makt over andre, de går ofte etter lederstillinger eller stillinger med makt og kontroll over andre. Akkurat som din sjef kan være psykopat, kan du dessverre også møte på en psykopat i det offentlige system.


Psykopaten som saksbehandler; Ofte vil man først oppdage psykopaten når man ender i en konfliktsituasjon med vedkommende. Det kan medføre en saksbehandling som fortoner seg som et mareritt og det er ikke alltid du forstår hva som skjer før etter at alt er gått i vranglås.

Kan du på noen som helst måte skifte til en annen saksbehandler eller kontaktperson så gjør det!


Det er vanskelig å føre beviser eller å møte forståelse hos andre, da psykopaten som besitter den «autoritære» rollen oftest vil betraktes som den mest troverdige. Det er et fryktelig dilemma å ende opp i - særlig hvis situasjonen berører/omhandler ditt barn.

Psykopaten som høyt plassert embedsmann; Psykopatene finnes selvsagt også øverst i det offentlige og politiske system. Så lenge vi belønner personer som er villige til å ta mange sjanser, løpe en høy risiko, som er samvittighetsløse og fokusert på profitt, blir det skapt ideelle forhold for psykopatene.


I USA arbeider en bevegelse for at alle høyt plasserte embedsmenn og politikere skal sjekkes for psykopati før de kan tiltre en stilling. Dette blant annet fordi man mener at finanskrisen ble skapt av psykopater.


Hvordan kan et "velferdsland" være velfungerende, hvis det er samvittighetsløse og følelseskalde personer, som tiltrer ledende stillinger som f.eks. politikere, dommere, politi, militære, leger, offentlige saksbehandlere etc.?


Og hvorfor er stress ansett som den største folkesykdom? Kan det henge sammen med psykopati? Én psykopatisk leder, mellomleder eller kollega kan forpeste en hel arbeidsplass og hvis ofrene noensinne innser hvorfor de er nedkjørt og utbrent, er det muligens for sent.


Det er nødvendig med mer fokus på disse problemstillingene, for i det lange løp er psykopater alt for dyre både økonomisk og menneskelig.

* Artikkel fritt oversatt og hentet fra psykopatofre.dk

0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page