top of page

Podcasten "Varslerne"Varslere spiller en avgjørende rolle i arbeidslivet og samfunnet som helhet ved å avdekke og forhindre ulovligheter, urettferdighet, og ulike former for mislighold.


Å beskytte varslere og fremme forsvarlig varsling, fremmer åpenhet og ansvarlighet. Det bidrar til rettferdige arbeidsmiljøer og skaper sosial og etisk forbedring.


Videre styrker det rettssikkerheten ved at flere lovbrytere kan holdes ansvarlig, og det gir en samfunnsøkonomisk gevinst. Analyseselskapet Oslo Economics har estimert denne gevinsten til å utgjøre mellom en halv og tolv milliarder kroner årlig.


Gjennom et par år har Monsens Revelje analysert nesten 100 rettsbehandlinger knyttet til varsling.


Den etterfølgende statistikken er nedslående, og den viktigste konklusjonen er at den mest alvorlige gjengjeldelsen kommer fra domstolene selv.


Forsvarlige varslere har over en lav sko blitt påført rettslige tap med blant annet voldsomme økonomiske omkostninger og arbeidsledighet/trygd som konsekvenser.


Monsens Revelje har siden mai i fjor, samarbeidet med podcasten Avhørt for å synliggjøre dette. I deres programserie «Varslerne», står ulike varslere frem og forteller sine historier.


Foruten lyttervennlig spenning og dramatikk, får serien frem den blodige urettferdigheten som kjennetegner slike saker.


Mitt ønske, som en av «Varslerne» i serien, er at den bidrar som pressmiddel for et mer troverdig varslervern i Norge.


Med dette vil jeg sterkt anbefale den dramatiske serien «Varslerne» i podcasten Avhørt!0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page