top of page

Oslo Kommunes etikk?Tidligere har jeg skrevet om statens etikk i praksis i forbindelse med Innovasjon Norge, deres grundige etiske retningslinjer og valget av tidligere Siemens leder i Norge, Per Otto Dyb som styreleder. Denne gang kan jeg ikke la være å kommentere en av Oslo kommunes fremste våpendragere mot svart arbeid og hans holdning til etikk, i alle fall sin egen.


Tirsdag 22. mai skrev Aftenposten et tre siders innslag om ulovlig pokerspill med store pengebeløp i sirkulasjon. 100 bevæpnede politifolk raidet ulovlige pokerklubber i Oslo. I dette scenarioet havner Oslo kommunes avdelingsdirektør for konserninnkjøp, Gunnar Wedde i klisteret. Wedde avsløres som en aktiv lovbrytende pokerspiller i turneringer med betydelig omløp av svarte penger. Samtidig er han mottaker av etikkprisen fra Direktoratet for forvaltning og IKT for sitt arbeid mot svart arbeid og sosial dumping i egenskap av rollen som avdelingsdirektør for konserninnkjøp.


Etter avsløringene sier Wedde at det hele er veldig uheldig og at han er fryktelig lei seg. Men i spørsmålet om denne skjulte og ulovlige aktiviteten påvirker integriteten hans er det noe nølende svaret at dette dreier seg om aktiviteter foretatt i fritiden som privatperson og at det ikke har innvirkning på arbeidet eller rollen i organisasjonen.


I Oslo kommunes etiske regelverk står det å lese at ansatte må arbeide i tråd med lover og regler, kommunens verdigrunnlag og skal opptre på en måte som ikke skader kommunens omdømme og tillit i befolkningen.


Tor Dølvik, medlem av kommunesektorens etikkutvalg sier det er mildt sagt uheldig at personer som har ansvar for å bekjempe svart økonomi og økonomisk kriminalitet, selv bidrar til den og at dette kan svekke kommunens troverdighet og integritet. Professor og ekspert på etikk i næringslivet, Tina Søreide, sier det er uforenlig at en kommunetopp den ene dagen sier han er opptatt av å bekjempe økonomisk kriminalitet, for så å begå brudd på lover som er laget for nettopp å forhindre dette. Professor Petter Gottschalk mener Gunnar Wedde med slik atferd utsetter seg for risiko for utpressing av aktører som vil ha lukrative kommunale avtaler.


Det er ikke mer enn én uke siden jeg stilte spørsmålet om ærlighet varer lengst i arbeidslivet. Jeg har lyst til å trekke frem følgende utdrag fra innlegget; «Målt opp mot gevinsten er dessuten de negative konsekvensene av uærlighet, dersom man avsløres, ofte ikke særlig alvorlig.» Det gjelder bare å ha et pokerfjes!


0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page