top of page

NHO og varslervernet

"De som burde skamme seg, skammer seg ikke."

~ Vigdis Hjorth ~I NHOs høringsuttalelse til Varslingsutvalgets innstilling for bedrede vilkår for varslingsinstituttet, skrev NHO i 2018 at varsling har stor samfunnsverdi, og at varslere må sikres et godt lovvern. Likevel er de sterkt imot eventuelle økte konsekvenser for arbeidsgivere som utsetter varslere for gjengjeldelser. De vil for eksempel ikke ha noen bestemmelse om objektivt ansvar for varsleres økonomiske tap eller at det skal innføres erstatnings- og oppreisningsansvar ved brudd på arbeidsgivers omsorgsplikt. Videre vil de ikke ha varslingsnemd men kan godta et varslingsombud, men da bare med mandat til å informere. Med andre ord vil de at alt skal være som før, og at Norges domstoler fortsatt skal være eneste instansen som skal «ivareta» varslerens vern og rettigheter.


Etter denne faktiske pulveriseringen av Varslingsutvalgets innstilling, innrømmer NHO at varslere sparer samfunnet for betydelige summer hvert år. Men løsningen deres for å ivareta varslere utover domstolens kalde skulder, er å oppfordre at deres medlemsbedrifter etablerer en åpen bedriftskultur med god dialog mellom varsleren og nærmeste leder. Videre skryter NHO av sin egen nasjonale varslingsveileder som et godt tiltak de er i gang med. Det er Nina Melsom, direktør for arbeidslivsdelen i NHO, som er forfatteren bak høringsuttalelsen. Uttalelsen er ekstremt Ole Brum-aktig naiv og så virkelighetsfjern, at Melsom forhåpentligvis må ha kjent rødmen bre seg til over hodet da hun forfattet dette.


Rødmefølelsen burde ikke akkurat avta når man vet hvordan NHO uten hensyn til om det er i tråd med lover og regler straks det er formålstjenlig, inntar sine medlemmers holdninger og uttalelser til varsling og varslingsforståelse. NHOs høyesterettsadvokat hevdet for eksempel at arbeidstakere som ikke hadde rett i sin varsling, heller ikke har varslervern. Dette til tross for at alle med middels kunnskap om arbeidsrett og varsling, vet at det holder for varsleren å være i aktsom god tro. Men det forhindrer ikke NHO fra å prosedere denne varslerfiendtlige og feilaktige lovforståelsen, så lenge deres medlemmer kan tjene på det. Dette sier noe om hvor varsling befinner seg på denne organisasjonens verdiskala, hvor den årlige kontingenten fra medlemsbedriftene troner som aldri før..


Ettersom NHO representerer store deler av næringslivet, har de også en voldsom påvirkningskraft ovenfor våre myndigheter. Varsling burde være ett åpenbart og klart unntak, nettopp fordi NHO er konstruert slik at de uansett forhold går inn som arbeidsgivers våpendrager i arbeidsrettslige oppgjør. Men fordi NHO er mektige, i tillegg til at politikere og næringslivsledere ofte og på ulike vis er to sider av samme mynt, vil også denne bukken få lov til å passe havresekken. Ellers er NHO bare en av mange eksempler på alle de grunnleggende samfunnsmessige konstruksjoner som i sin natur sørger for at varslervernet forblir en ren illusjon, i alle fall så lenge ingen med reell kraft motvirker det. Med en fagbevegelse som ikke engang har varsling på agendaen, er det ikke lett å se noe lys i tunellen.


God søndag!


0 comments

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page