top of page

NHO og Fretex seminar om håndtering av varslere!

Updated: Sep 20, 2021Fretex-saken omhandlet i utgangspunktet hvordan konsernsjef Trond Ivar Vestre kvittet seg med en underordnet på en måte som ikke samsvarer med arbeidsmiljølovens krav. Som ansattvalgt styremedlem, varslet jeg om håndteringen til ledelsen i Frelsesarmeen. Det jeg ikke visste var at også de var delaktige i prosessen. Tre måneder senere skulle konsernsjefen beslutte noen sammenslåinger av avdelinger i et ledermøte, men endte i stedet opp med et vedtak om at varslerens rolle som administrasjonssjef skulle bort. Dette ble gjort til tross for at en daglig leder sa at en slik handling var en gjengjeldelse etter varslingen. På et lydfilopptak fra lagmannsretten kan man høre hvordan Konsernsjefen begrunnet hvorfor han likevel gjennomførte den åpenbare gjengjeldelsen. Det var nemlig fordi så få av de andre på møtet visste om administrasjonssjefens varsling på ham. På lydfilen kan man også høre hvordan dommer Haug-Hustad spør og får bekreftet fra konsernsjefen, at møtets egentlige saksforhold ikke hadde noen sammenheng med varslerens rolle som administrasjonssjef. For en mer detaljert saksfremstilling se: Domstolen rettsvern? Lydfil 8


Likevel står det i den etterfølgende domsavsigelsen på side 19, at det ikke er bevis for at konsernsjefen ønsket å kvitte seg med administrasjonssjefen/varsleren, eller at konklusjonen hans skyldtes varslingssaken. Det eneste som etter hennes syn underbygget en oppfatning om gjengjeldelse, var at varsleren bare antok dette. Det var ifølge dommer Haug-Hustad ingenting som støttet en slik oppfatning. Med andre ord fornektet hun også totalt det man hører ble sagt på lydfilen, ikke minst fra henne selv.


Det er ellers meget å si om konsernsjefens handlinger i denne varslingssaken, også hans og hans medsammensvornes ulike forklaringer etter hvert som de ble avslørt som usanne, eller som lite strategiske. Men slik atferd går veldig fint med domstolene i ryggen.


Konsernsjef Trond Ivar Vestre skal nå sammen med NHO-advokat Kurt Weltzien, holde varslingsseminar 22. september for arbeidsgivere. Det synes blant annet å dreie seg om hvordan varsling skal håndteres, og dessuten hvor vanskelig det var for konsernsjefen å være den omvarslede.


Jeg antar budskapet vil være nyttig for de arbeidsgivere som ikke liker varslere, og som heller ønsker en oppskrift i hvordan gi en gjengjeldelse eller to. Jeg kan ellers forstå at jeg ikke har mottatt noen invitasjon til seminaret, verken av Vestre eller av NHO-advokaten. Jeg kan for eksempel ikke tenke meg at noen av dem ønsker en faktapresentasjon av saken. Det ville ikke minst føre til at Vestres mulige presentasjon av seg selv som offer, kan bli noe uklar for de som hører på. De mange i Fretex-systemet som forut og underveis i varslingssaken har kritisert Trond Ivar Vestre og hans lederstil, tenker nok sitt om det kommende seminaret, og den subtile advarselen som faktisk ligger i det.


Ettersom Covid-pandemien avtar i omfang, er det snart aktuelt for meg å delta og holde varslings- og ytringsfrihetsseminarer. Det gleder jeg meg enda mer til nå.


God søndag!


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page