top of page

"NHO er ikke part i denne saken"

skriver NHO's Kommunikajonsdirektør


"Den modige kritikk er mer nødvendig enn noen gang, fordi makten sminker seg med kommunikasjonsrådgivere og designerord."

~ Per Fugelli ~For noen dager siden svarte jeg NHO på deres trusselbrev. Først med henvisning til blogginnlegget jeg la ut sist søndag. Jeg minnet om at vi i Norge fortsatt har ytringsfrihet, og at de burde skamme seg over sin egen deltakelse i forfølgelsesprosessen til Frelsesarmeens og Fretex sin ledelse. Jeg avsluttet med å skrive at trusler ikke ville hjelpe dem til å få lydfilene fjernet fra bloggen.


Dagen etter fikk jeg svar fra NHOs kommunikasjonsdirektør Peter Markovski. Han takket for henvendelsen og skrev deretter at NHO ikke er part i saken, og at de av den grunn ikke så det naturlig å gå i dialog om dette.


Hva skal man si? Det er kanskje typisk for kommunikasjonsansvarlige å tolke mottakers svar på deres trusler, som henvendelser? Jeg vet ikke, men det er nå en ganske vid tolkning etter min mening. Det er imidlertid ingenting mot kommunikasjonsdirektørens påstand om at NHO ikke er part i saken!


For å illustrere hvor dum den påstanden er, holder det å vise til leiesoldater som meier ned mennesker i hopetall på vegne av sine oppdragsgivere. Det må virkelig være godt for ofrene å vite at de som har skutt dem, ikke er part i saken..


Men NHO er ikke bare «leiesoldater» på arbeidslivets arena. De er også uten sammenligning, arbeidsgiversidens mektigste aktør i trepartssamarbeidet med politiske myndigheter og arbeidstakersiden, hvilket medfører et særlig stort samfunnsansvar.


Så samtidig med at NHO legger sterke føringer for hvilke verktøy og våpen som kan tas i bruk ved arbeidskonflikter mellom partene, har de selv både kniver og skrutrekkere i skjulte folder. Når arbeidstakeren som møter NHO, har gått ned for telling, har allmenheten ikke fått med seg at det er lov og regelstridige våpen som har felt stakkaren. Foruten NHO selv og alle de som tidligere har fått stygge arr etter NHOs skrutrekkere og kniver, er det bare dommeren som vet hva som felte NHOs motstander. Men det hjelper ikke offeret stort, tvert imot får vedkommende et ekstra spark fra den kanten.


Noe tilsvarende denne metaforiske fremstillingen sendte jeg til kommunikasjonsdirektør Markovski og resten av NHOs ledergruppe, med en avslutningsvis presisering om at heller ikke jeg ønsker noen dialog med dem, dersom de skulle være i tvil. Jeg vil bare ha slutt på truslene deres!


God søndag!


0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page