top of page

Nå skal Fretex-varsleren knebles!

"Det viktigste av alt er ytringsfriheten. Retten til å være seg selv, til å tro og tenke og snakke fritt henger nøye sammen med ytringsfriheten - retten til å uttrykke det en har på hjertet, med de midler som er til rådighet."

~ Lars Roar Langslet ~Jeg skulle denne søndagen skrevet andre del om ankeprosessen til den Europeiske menneskerettighetsdomstolen, men det må vike etter at jeg denne uken fra min tidligere advokat, mottok kopi av et skriv han skal ha fått fra NHO.


Skrivet, under forutsetning av at det er autentisk, viser hvordan NHO ved deres høyesterettsadvokat og ledelsen i Frelsesarmeen/Fretex, nå forsøker å true meg til å fjerne fra Monsens Revelje (www.revelje.no) de offentliggjorte lydfilene som er opptak fra hele rettsprosessen, og fra styremøte i Fretex Norge august 2017, hvor styreleder Evja, saksordfører Onarheim og de øvrige styrerepresentantene fra Frelsesarmeen, hudflettet meg i påhør av konsernsjef Trond Ivar Vestre og økonomisjef Lars Lunde. I det samme møtet, bare senere på dagen, annonserte de to at min stilling ikke var med i den nye organiseringen de ville ha for Fretex fra 1. januar 2018.


Disse lydfilene er å finne på bloggen, for det meste i en føljetong med hovedtittelen «Domstolens rettsvern?». I føljetongen avsløres det blant annet hvordan denne ledelsen vitnet falskt. Formålet med offentliggjøringen var å holde vitneforklaringene opp mot den enda mer tvilsomme og dermed mildt sagt betenkelige domsavgjørelsen til hoveddommer Haug-Hustad.


NHO, ved deres høyesterettsadvokat krever nå ifølge skrivet, at alle lydopptak som er lagt ut på bloggen, hvor man kan høre de avslørende uttalelsene til styreleder Lindis Evja, konsernsjef Trond Ivar Vestre, tidligere styreleder Thorgeir Nybo og styremedlemmet advokat Knut Johan Onarheim, skal fjernes. I tillegg krever NHO at jeg skal fjerne fra bloggen vitneforklaringen til styremedlemmet og Bent Udnesseters «venn» i styret, Jan Risan. Kanskje kom dette kravet fordi også Risan er avslørt som å være lite opptatt av det 8. bud, som sier noe om at man ikke skal tale usant. Faktum er imidlertid at Jan Risan aldri har forklart seg for retten i denne varslingssaken.


Rettsboken fra tingretten viser at det er min egen forklaring jeg ikke skal legge ut, som for øvrig er det eneste dommer Gammelgård klarte å gjøre riktig i sin domsavsigelse. I rettsboken står det helt enkelt; «Monsen erklærte at han ikke vil legge ut sin forklaring på blogg.» Siden teksten ikke er til å misforstå forsøker NHO faktisk å vri innholdet til også å omfatte alle øvrige parts- og vitneforklaringer. Begrunnelsen de oppgir er at det var deres bestemte oppfatning at jeg også hadde forsikret dette. Ikke nok med det, men NHO forsøker også å fremstille det som at alle disse lydopptakene stammer fra tingrettsprosessen. I virkeligheten er det nesten ingenting av disse opptakene som har sitt opphav derfra.


Det å gå til et slikt skritt etter at rettsprosessen faktisk er over, taler sitt tydelige språk om hvor desperate Frelsesarmeen/Fretexledelsen er etter å få slettet alle spor etter egne løgner, maktmisbruk og trakassering.


At Frelsesarmeens ledelse ikke vil ha slike ting om seg selv offentliggjort, er forståelig. Men at NHO kaster seg på i denne forfølgelsen og forsøket på å kneble varsleren, er virkelig rystende. NHO er ikke et hvilket som helst uavhengig advokatkontor, men som de selv skriver; «NHO er den største og viktigste aktøren på arbeidsgiversiden i trepartssamarbeidet mellom arbeidsgiver- og arbeidstakernes hovedorganisasjoner og de politiske myndigheter.»


Og til tross for at NHOs arbeidslivsdirektør Nina Melsoms offentlig gjør til kjenne at; «NHO mener varsling har en stor samfunnsverdi, og at varslere må sikres et godt lovvern», stikker det ikke dypere enn at de straks tar på seg bøllerollen i mobbegjengen, når den puslete varsleren skal tas. I mitt tilfelle forsøker de seg dessuten enda en gang på noe de vet er uriktig. Tidligere, dvs. mens varslingssaken pågikk fremstilte de det som at arbeidstakere i konsern bare har rett til å varsle i sin del av konsernet. Det innebærer for eksempel at om du ser en sjef i et annet datterselskap forgripe seg på en underordnet, er du ikke beskyttet av varslervernet dersom du varsler om forholdet. I tillegg påstod de at varsleren også måtte ha rett i varslingens innhold for å få dette vernet. Begge påstandene er klart i strid med lovverket og intensjonen bak varslerparagrafene. NHO vet selvfølgelig dette godt, men de bryr seg ikke.


Og nå forsøker de tydeligvis å kneble meg, ved å tvinge meg til å slette de klareste, mest uomtvistelige bevisene for hva disse «frelserne» har stått for, og ikke minst domstolen. Og det med en rent ut oppdiktet påstand de selv har konstruert. Jeg er nede for telling med milliongjeld og trygdetilværelse, etter domstolens overgrep. Også dette vet NHO godt, og det er sikkert derfor de nå velger å gå etter varsleren på ny.


I ytringsfrihetslandet Norge hvor denne friheten i økende grad innskrenkes, vil det ikke forundre meg om domstolen også i dette tilfelle gir NHO litt hjelp på veien.


God søndag!


0 comments

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page