top of page

Menneskerettighets-organisasjonen PEN

Fra historiedelen på PEN Internationals hjemmeside kan vi lese at mens verden i 1939 stod på terskelen til den andre verdenskrig, hadde PEN allerede etablert sentre i mange land, også i Norge.


Av hjemmesiden til PEN får vi vite at organisasjonen ble etablert i London i 1921, av en kvinne ved navn Catharine Amy Dawson-Scott, en britisk poet og fredsaktivist. Etter alle ødeleggelsene fra første verdenskrig ønsket hun å forene skribenter i en slags middagsklubb, en klubb som i utgangspunktet omfavnet skribenter under kategoriene; Poets-Essayist-Novelists´. I løpet av kort tid utviklet klubben seg til å bli som PEN selv skriver; «..en global skribentforening, med formål å fremme god forståelse og gjensidig respekt mellom nasjoner, bl.a. gjennom spredning av litteratur mellom nasjoner. PEN står for en uhindret utveksling av tanker innenfor enhver nasjon og mellom alle nasjoner, støtter en fri presse og er motstander av vilkårlig sensur i fredstid.»

Fra historiedelen på PEN Internationals hjemmeside kan vi lese at mens verden i 1939 stod på terskelen til den andre verdenskrig, hadde PEN allerede etablert sentre i mange land, også i Norge. I over nitti år har PEN vært en internasjonal forening med et vidt spekter av kulturer og språk og i dag er det langt flere PEN-sentre utenfor Europa enn innenfor.

Du kan lese mer om PENs historie her; https://pen-international.org/who-we-are/history

Norsk PEN ble stiftet som nasjonal underavdeling til PEN International av Johan Bojer allerede i 1922 og har i dag over 900 medlemmer. De inviterer til å søke medlemskap, men det er visse vilkår som må oppfylles før man kan erklære seg som medlem. I vedtektene skriver de følgende; Forfattere og andre kunstnere, journalister, forleggere, redaktører, medlemmer i kulturorganisasjoner og andre beslektede virksomheter som støtter Norsk PENs arbeid og PEN Internationals charter, kan søke medlemskap i Norsk PEN.

Så vidt jeg kan forstå er bloggen Monsens Revelje ikke så veldig langt unna smørøyet til PEN sitt formål, så nå skal jeg virkelig hente frem søknadsskjema og krysse fingrene for at jeg får et medlemskap! Kanskje er det også noe for deg?


0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page