top of page

Kjære lesereMonsens Revelje har fått ny nettside!


Med denne overgangen har jeg benyttet anledningen til å rense alle de tidligere innleggene rundt "Varsleren i Fretex". Jeg har fjernet mye som mange kanskje vil karakterisere som «sutring», noe jeg i så fall er enig i. Det er rart med det, men ettersom elendigheten kommer mer på avstand øker også evnen til å «objektivisere», og det mener jeg å ha oppnådd med denne rensingen. I tillegg mener jeg de ulike forholdene nå er bedre forklart, de har kommet mer frem i lyset om man vil.


Innlegg om saker og ting som truer med å ytterligere redusere landets ytringsfrihet, vil fortsette å komme omtrent med samme frekvens som tidligere. Det er jo nok av episoder som bør adresseres.


Ellers er det fortsatt mye usagt om ledelsen i Frelsesarmeen og Fretex, slik at "Varsleren i Fretex" vil også kunne holde på en god stund til. I tillegg skriver jeg på bok om saken. I boken vil det komme mange avsløringer som ikke er omtalt i bloggen. Den manglende omtalen skyldes delvis at jeg trodde det kunne skade den rettslige prosessen unødvendig mye, da den pågikk. Andre vesentlige og svært alvorlige hendelser ble i sin tid ikke omtalt som følge av stor usikkerhet rundt mulige ikke rettslige etterspill. Noe av dette dreier seg om ytterligere varslinger på konsernsjef Trond Ivar Vestre og styret i Fretex Norge. Mens annet bokstavelig talt, gjelder hendelser på liv og død.


Når jeg ser på hvordan den tredje statsmakt har gått frem i sin praktisering av rettssikkerhet, fremstår imidlertid bekymringer rundt blogginnlegg som latterlig bagatellmessig.


Men alt dette får dere lese om i den kommende boken.

Fortsatt god sommer!


0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page