top of page

Kjære lesere

Det er vel ytterst få varslere og særlig de som varsler på øverste ledelse, og som dessuten har lidd et i første omgang rettslig nederlag, som kan si følgende; «Jeg trives på jobb!».


Mars 2019

Som de fleste nok har fått med seg ble jeg i januar 2018 oppsagt av konsernleder TIV og hans kumpaner i konsernledelsen. NHO-advokaten hans har selvsagt en litt annen versjon og viser til at min tidligere stilling som administrasjonssjef ikke lenger eksisterer, og at jeg ble oppsagt fordi jeg takket nei til stillingene jeg ble tilbudt i det nye selskapet Fretex Miljø AS. For øvrig er det like kjent for dere lesere at jeg etter oppsigelsen saksøkte Fretex Miljø AS (slik jeg må gjøre da det er selskapet som er min juridiske motpart og dessverre ikke konsernledelsen som sådan) for usaklig oppsigelse og med krav om oppreisning. Søksmålet bygger på varslingen jeg rettet mot konsernlederen etter hans klart lovstridige og alvorlig kritikkverdige atferd mot en av sine egne underordnede.

Temmelig nøyaktig ett år senere tapte jeg med to mot en dommerstemmer i tingretten. Jeg ble likevel anerkjent som en forsvarlig varsler med rett på varslervernet. Mindretallet ga meg faktisk rett på alle punkter, mens flertallet mente jeg ikke var utsatt for gjengjeldelser. De aksepterte derfor bortfallet av min stilling og hvordan det ble gjort, som noe helt legitimt. Likevel ble jeg tilkjent retten til å stå i stilling frem til endelig rettsavgjørelse, og til sist fremgikk det av dommen at hver av partene måtte ta sine egne omkostninger. Med andre ord var det altså bare så vidt jeg tapte, selv i denne «joker nord» kjennelsen hvor kompetansen rundt varsling ikke synes å være særlig fremtredende.

Jeg har naturligvis anket avgjørelsen for lagmannsretten og ønsker dessuten et så stort dommerpanel som mulig. Dvs. 5 dommere (tre fagdommere og to legdommere) og bakgrunnen er håpet om å få frem et klart flertall for et bestemt utfall, nemlig at en ansatt som varsler forsvarlig ikke kan sparkes ut av arbeidsgiver på det mest lovbrytende vis og dessuten omtrent før varslersaken er over. Og aller minst med den ubegrunnede begrunnelsen at bortfallet av min stilling var naturlig som følge av delingen av den opprinnelige virksomheten.

Siden jeg vant frem med å stå i stillingen er jeg nå tilbake i full jobb i Fretex Miljø AS, og har mitt daglige virke i samme hovedkvarter som tidligere. Det er en ganske absurd og svært uvanlig situasjon jeg befinner meg i. Det er vel ytterst få varslere og særlig de som varsler på øverste ledelse, og som dessuten har lidd et i første omgang rettslig nederlag, som kan si følgende; «Jeg trives på jobb!». Men det kan jeg og i tillegg med følelsen av et fravær på bare noen få uker, og ikke 1,5 år. Arbeidsdagene fylles opp med meningsfulle oppdrag, både innen HR, økonomi og annet administrativ arbeid, nesten akkurat som tidligere. Det er i den forbindelse heller ikke mindre å ta tak i nå, etter den mildt sagt kaotiske og kostbare omorganiseringen.

Med dette til grunn må vel noen og enhver spørre seg hvorfor det var nødvendig at min rolle skulle bort? Konsernledelsens påstand om at det ikke var behov for meg og mine ressurser står seg heller ikke så godt. Det samme gjelder tilbudet jeg fikk om å gå på dagen. Hmm, noen som lurer på om det kanskje var andre motiver som lå til grunn? Vel, det gjør selvsagt ikke jeg og neppe majoriteten av de mange ansatte som har fulgt varslingssaken. Det er vanskelig å tro at neste rettsinstans vil lure så mye mer på dette enn jeg selv, men det kan man ikke ta for sikkert. Noen ganger er dessverre følelsen av å være i et rettssystem litt øst for Norge, ganske fremtredende.

Siden jeg er i hektisk arbeid og til og med sitter i ledergruppen i Fretex Miljø AS, medfører det noen plikter som vil påvirke blogginnleggene. Jeg må fremover passe på å ganske klart skille mellom det jeg får vite i egenskap av min nåværende arbeidsrolle og det som omhandler varslingssaken. Det er helt klart at konsernledelsen vil gripe fatt i ethvert innlegg som inneholder virksomhetsmessige og sensitive opplysninger de kan påstå jeg bare kunne ha fått i egenskap av min nåværende rolle. Det kan i verste fall medføre rettslig krav om at andre må utleveres for å bevise at noe av det som finnes av opplysninger i bloggen, ikke er kommet som følge av nåværende rolle. Noe slikt vil kun skje over mitt lik, men jeg vil helst slippe et slikt utfall.

Som følge av situasjonen for tiden, med relativ stillstand i påvente av ny rettsrunde og en på ny travel hverdag, vil de faste blogginnleggene fremover kun publiseres hver søndag ettermiddag. Det inkluderer både det som skjer i varslingssaken i Fretex og andre ytringsrelaterte saker i samfunnet som jeg og eventuelle andre skribenter ønsker å skrive om. Det kan fortsatt komme innlegg på onsdager, men nå må jeg først og fremst konsentrere hverdagen om de mange og viktige oppgavene som venter i selskapet Fretex Miljø AS.

Med ønske om en herlig og etterlengtet vår til dere alle!

0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page