top of page

Kjære Heimevernssoldat

«Ledelse er problemløsing. Den dagen soldatene slutter å komme til deg med problemene sine, har du sluttet å lede dem. » 

- Colin Powell -


Kjære lesere,

I dag skal en varsler og personelloffiser i Forsvaret få slippe til med en siste hilsen til sine soldater, som han har lyttet til og kjempet for i seks år.


Grunnlaget for varslingen har personelloffiseren ikke avslørt for meg, men han spurte om det fantes en seriøs organisasjon for eksterne varslere mot det offentlige rom. Han opplever nemlig varsling som en svært ensom prosess og hadde derfor behov for støttespillere. Jeg kunne egentlig ikke svare ham med annet enn at han måtte holde ut og være sterk. Være flink og bruke tiden på andre ting i livet og forsøke å glede seg med venner og snakke om annet enn varslingen. Støtte fra omgivelsene må han ikke påregne, da den som regel i slike sammenhenger har en lei tendens til først å bli synlig etter at man allerede har vunnet frem, hvis man er så heldig.


Om personelloffiseren nå har fått noen hjelp i sin ensomme kamp vites ikke. Dersom jeg tolker hans siste skriv til meg riktig, virker det imidlertid som han for øyeblikket har litt vind i varslingsseilene. Jeg håper uansett at varslingen fører frem og at det går ham vel. Med det ønsker jeg hans innlegg hjertelig velkommen i dagens Revelje! Kjære heimevernssoldat

Ganske snart skal du og omtrent 1 000 andre gjennomføre årets heimevernstjeneste. Innen året er omme, har nesten 40 000 andre også gjort det samme. Militærtjeneste i Heimevernet er frivillig eller en del av verneplikten. For det er gjennom frivillighet og dugnad Heimevernet ble unnfanget i 1946. Landet skulle igjen reises.

Men det er ikke bare frivillig lenger. Faktisk er det stort sett ikke frivillig. Har du signert en kontrakt, er det bare i Heimevernet man lovlig kan kalle det frivillighet. Du har forpliktet deg. Stavekontrollen liker heller ikke ordet frivillighetskontrakt.

Du har kanskje også lest om medsoldater som er fradømt retten til å forsvare landet når de ikke har møtt til militærtjeneste i Heimevernet. Bøter og fengsel har de fått. Da har du kanskje også spurt deg selv "har jeg et valg?".

Dine rettigheter og plikter; verneplikt er lovlig frihetsbegrensning. Det er ikke så uvanlig og gjelder ikke bare de som soner en fengselsstraff. Skal du motta velferds- og sosialtjenester fra Staten, så følger det alltid med noen plikter. Dessuten har man borgerplikt som lekdommer, gjennom siviltjeneste eller om man tar del i annen nasjonal beredskap. Og så betaler du skatt da.

Det som er uvanlig er at du selv må ta et ansvar for at dine plikter og rettigheter blir ivaretatt. Det står riktig nok noe annet i to lover. Det finnes en ombudsmann. Det finnes et verneombud. Det finnes en revisjon. Det er alltid noen som sier hva du kan eller skal gjøre. Men til slutt er det du som best tar vare på dine interesser og behov som HV-soldat. Det er mange som kan, men som ikke vil. Det er mange som vil, men som ikke kan.

Det er ikke teksten i en stor, rød bok som får deg til å forlate hjem, familie og jobb når det brenner på loftet. Forhåpentligvis har vi som har ofret hundrevis av timer eller dager for Heimevernet, bidratt til å skape trygghet, troverdighet og felleskap.

Bry deg! Når du snart snur deg rundt og ser dine medsoldater, kan det likevel være at du oppdager han eller hun som likevel ikke er helt til stede;

Soldaten som har litt feber. Soldaten som føler seg utenfor. Soldaten som stresser over en eksamen eller prøve. Soldaten som forsøker å holde liv i bedriften sin. Soldaten som er i konflikt på jobben. Soldaten som forsøker å holde liv i forholdet med kjæresten. Soldaten som opplever at barnet blir mobbet. Soldaten som nylig opplevde at sin partner gjennom ti år har stukket av med ungene. Soldaten som er bekymret for kona som alt har forsøkt å ta sitt eget liv etter at datteren på to år døde brått. Soldaten som så hva som skjedde da bestekompisen havnet i feil ende av et skarpt våpen. Soldaten som bærer på en hemmelighet som han ikke tør dele.

Du finner den soldaten fordi ingen hittil kan eller vil gjøre noe med det. Dette er soldaten som ikke har fått den tryggheten som hun eller han behøver.

Bry deg og si ifra!

God HV-tjeneste.

Med vennlig hilsen,

Karl-Christian Thomle Varsler i Forsvaret og Tjenestepliktig fenrik/personelloffiser ved Ljabru HV-område


0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page