top of page

Kjære dere som følger "Varsleren i Fretex"Kjære leser.


Som mange har fått med seg fikk jeg i januar i år sparken fra både stilling og arbeidsplass. Konsernledelsen hevder min skjebne skyldes omorganiseringen mens jeg hevder det skyldes konsernledelsens ønske om å bli kvitt den som har varslet om deres uakseptable og gjentagende lovstridig atferd mot ansatte og varslere. Dette er også grunnlaget som mitt søksmål mot Fretex bygger på.


I mitt innlegg fra 17. juni skrev jeg at jeg visste konsernledelsen fulgte bloggen min nøye. I utgangspunktet tenkte jeg motivet til denne ledelsen måtte være å se om det jeg skriver kan brukes mot meg i retten, når saken avvikles i januar 2019. Ettersom jeg allerede har fått sparken er det fint lite konsernledelsen i mellomtiden kan gjøre med meg eller bloggen min for stanse avsløringene av både dem og styret i Fretex Norge. Det har de naturligvis innsett etter hvert som innleggene har kommet og det er trolig her hovedmotivet for konsernledelsens argusøyne på bloggen ligger. Selvfølgelig er de interessert i å finne ting som kan brukes mot meg, men enda viktigere akkurat nå er å forhindre ansatte i å få informasjon om det som har skjedd. Dersom konsernledelsen mister de ansattes tillit vil det neppe vare særlig lenge før de også mister sine posisjoner. Dette vil igjen ramme Frelsesarmeens ledelse og spesielt de som sitter i styret i Fretex Norge. Så lenge saken kun synliggjøres i min blogg og for øvrig er lite omtalt i media har denne makteliten fortsatt en viss kontroll, i alle fall frem til rettssaken går av stabelen.


Deres kontroll består først og fremst i å fullstendig tie saken i hjel og «kalle inn på teppet» alle ansatte som de for eksempel ser leser seg opp på varslersaken i min blogg. Dette er naturligvis grunnen til at så få i Fretex «liker» innleggene mine, til tross for at mange ansatte gir sin støtte og ber meg fortsette kampen. I tillegg til at ansatte blir oppsøkt og fortalt at de må stoppe å «like» mine innlegg da det er konsernsjefen de skal ha lojalitet til, blir de gjennom ledelsens utsendelse av «interne retningslinjer for bruk av sosiale medier» truet til taushet. Trusselen er tydelig under følgende punkt; "Sosiale medier skal ikke benyttes til interne debatter. Ansatte skal ikke kommentere personalsaker eller interne forhold i Fretex som for eksempel juridiske, etiske eller finansielle spørsmål."


Når konsernledelsen selv er kilden til de kritikkverdige forholdene muliggjøres denne type egentlig absurde handlinger, nettopp fordi de fleste i Fretex ser på konsernledelse og arbeidsgiver som ett og samme. Det gjør at de det er varslet på kan misbruke interne regler og retningslinjer til sin fordel. I tillegg kan de internt og uten særlig risiko fremføre rundskriv som mildt sagt er lite dekkende for saksforholdet. Som et eksempel kan jeg trekke frem noe av hva kommunikasjonssjef Trine Gjermundbo skrev til de ansatte etter oppslaget i Aftenposten 14. april. Under overskriften; «Litt informasjon om bakgrunnen for saken» fremstilles det som at min rolle som Administrasjonssjef var nødvendig å fjerne med omorganiseringen og det som har skjedd meg har vært likt for alle berørte. Gjermundbo later dessuten som om jeg har gått til sak mot Fretex som følge av dette og at jeg bare refererer til en avsluttet varslingssak i mine uttalelser til Aftenposten. Slik forsøker hun å gi inntrykk av at det ikke er noen kobling mellom varslingen og omorganiseringen som tilsynelatende ga konsernledelsen muligheten til å sparke meg. Videre kan man lese at saken ble håndtert av styret i Fretex Norge og at det har blitt gjennomført en ekstern og uavhengig granskning. I tillegg påstås det at i Fretex er det full aksept for å varsle om ulovlige, uetiske eller kritikkverdige forhold og at det virksomheten sier og gjør alltid skal tåle offentlighetens lys. Men dette slår kommunikasjonssjefen straks i hjel med å informere om at kritikkverdige forhold i virksomheten ikke hører hjemme i det offentlige.


Sist torsdag konfronterte jeg den samme kommunikasjonssjefen med det jeg oppfatter som undergravelse av de ansattes ytringsfrihet når de gjelder deres fulle rett til å lese, like og kommentere mine blogginnlegg. I tillegg tok jeg opp deres rett til å sende meg blomster i mitt sykefravær. Til tross for at dette er vanlig kutyme i Fretex synes åpenbart ikke konsernledelsen det skal gjelde for meg. Etter at jeg i blogginnlegget i juni takket for blomster og støtten jeg har fått, fikk det altså konsekvenser for blomsterkjøperne. Kommunikasjonssjef Gjermundbo hevdet hun selv ikke har gitt ansatte noen formaninger når det gjelder min blogg, men det er flisespikkeri. Hun og resten av konsernledelsen har oppnådd nøyaktig det samme ved å fremlegge «Retningslinjer for bruk av sosiale medier» til de ansatte. Alle interne retningslinjer og regler forutsetter redelige representanter for arbeidsgiver men det er ikke tilfellet med denne ledelsen. Derfor er slik bruk av virksomhetens retningslinjer i en varslingssak som nettopp omhandler konsernledelsen å anse som sterkt kritikkverdig. Min anklage om at de som har sendt meg blomster har blitt kalt inn på teppet, har kommunikasjonssjefen møtt med taushet.


Fretex er en utrolig flott virksomhet med ansatte som gjør en formidabel jobb med å hjelpe mennesker tilbake i arbeid. Organisasjonen fortjener en ledelse som skaper ekte farger, varmt og godt lys og entusiastiske medarbeidere som hjelper enda flere trengende. Jeg oppfordrer derfor alle ansatte til å kjempe for at Fretex virkelig representerer sin fantastiske visjon og flotte kjerneverdier gjennom å benytte den ytringsfrihet og soleklare rett dere har til å offentlig si ifra når noe truer eller ødelegger dette og man ikke når frem internt.


Tusen takk til alle dere som liker og deler på Facebook og som engasjerer dere i varslingssaken. En særlig takk til «turboene» der ute som virkelig setter fart på spredningen. Det betyr veldig mye selv om jeg i liten grad på Facebook takker for kommentarer, blomster (som fortsatt kommer) og engasjementet som vises. Alt jeg sier og gjør granskes med lupe og vil bli brukt mot meg og trolig Fretex-ansatte dersom det er mulig. Derfor takker jeg heller generelt og med litt distanse gjennom blogginnlegg, slik som nå. 


Med et varmt ønske om en fortsatt god sommer til dere alle. 
0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page