top of page

Journalistagenda?

Du tar ikke telefonen når jeg forsøker å nå deg så nå får du dette. Jeg ønsker å fortelle deg at dette fremstår som et beregnet opplegg for å skade min sak ved å fremstille meg som en ubehøvlet bølle i forkant av rettssaken. 


Rettssak Monsen versus Fretex!  


Det er mye å forholde seg til om dagen. Det siste er en journalist fra avisen Vårt Land som etter min forespørsel sendte over hva hun hevder er sitater fra intervju med meg i sommer. Under kan dere følge korrespondansen og noen forstår muligens hvorfor jeg ikke ønsker å bli sitert i Vårt Lands oppslag i morgen;


Hei igjen, her er uttalelsene dine, som du ba om å få se. Om du mener noe er feil, ber jeg om at du sier ifra i løpet av dagen idag.

«Fretex har sparket meg uten gyldig grunn». «Jeg kunne bare ikke la dette gå. Fretex' ledelse går med en maske av fromhet, men spiller et skittent spill». «Dette er helt grunnløse påstander. Vi hadde hilst et par ganger, han hadde hørt et av foredragene mine, men det er alt» (om at Erling Grimstad ble erklært inhabil). «Dette er et bestillingsverk. Rapporten ble kjøpt og betalt av Fretex Norge» (om Gretterapporten). «De tre andre medvarslerne godtok Gretterapporten og trakk seg tilbake. Jeg så at dette var et tydelig konstruert verk, og kunne ikke la det gå».


Monsen tror BDO og Grimstad ville kommet til en annen konklusjon, og dette kunne ikke Vestre godta. Mener du Frelsesarmeens ledelse spiller med to ansikter?


«Ja. Først så ber man liksom for hverandre, man skal være så snille og gode. Men under denne milde auraen ligger dritten og flyter».


Har du forståelse for at du kan ha virket for konkluderende og dømmende?


«Ja, selvfølgelig, jeg er krass. Men jeg er den ene mot alle. Jeg må bare heve stemmen», sier Monsen.


Hva er det som gjør dette til en varslingssak og ikke en personalsak?


«Fordi det omhandler alvorlig kritikkverdige forhold av allmenn interesse. Det går på hvordan ansatte blir behandlet, hvordan arbeidsmiljøet i Norge skal være».


Monsen mener dette er en rein trakasseringssak, og at ledelsen i Fretex gjentatte ganger har ført både ham selv og tillitsvalgte bak lyset.


«De driver med utfrysning og uredeligheter. De spiller et spill, forteller han».


Du bruker ganske sterke ord på bloggen din. Ser du noen problemer med denne ordbruken?


«Ja, men dette handler om hvordan jeg føler og opplever situasjonen», sier Monsen.


Men kan du, som varsler, samtidig være med i styremøtene og behandle ditt eget varsel?


«Det er et dilemma, ja, det kan jeg jo egentlig ikke - men det kan heller ikke resten av styret. Saken skulle aldri vært behandlet av styret, kun eksternt».


Spør igjen: var det i september 2017 at du ble sjukemeldt?

Mitt første svar; At jeg er styremedlem og varsler gjør meg ikke inhabil i utgangspunktet, men kan sikkert i noen tilfelle være det og kanskje kan det være det slik også i mitt tilfelle. De som imidlertid er inhabile i videre behandling er styret forøvrig som tidligere har behandlet og konkludert i spørsmålet. Da var ikke jeg med, men alle de andre var det.

Hva BDO og Grimstad ville komme frem til hadde ikke jeg noen forutsetning for å vite noe om, men jeg hadde ingen dårlig følelse av prosessen og dermed hadde jeg tiltro til en skikkelig behandling.

Jeg ser ingen grunn til at ordbruken i bloggen behøver å endres. Jeg står for det jeg skriver og kan dokumentere det.

I utgangspunktet var dette en trakasseringssak vedr BU, men dette om handler om lovstridig behandling både av BU og etter hvert meg.

For min del er det i største grad en varslingssak og ikke en personalsak, mens for BU kan det være litt vanskeligere å skille. Hans forhold gjelder seg selv men likevel går han inn på det psykososiale arbeidsmiljøet i sine skriv til styret, hvilket underbygger at det handler om noe mer enn en personalsak. Jeg ble sykemeldt i september 2017 og prøvde meg litt til i jobb den første uken i oktober, men ble deretter igjen sykemeldt. Fra 19. mai 2018 var jeg fritatt for arbeidsplikt.

Det tar litt tid med grubling før jeg igjen skriver til denne journalisten i Vårt Land og vedkommendes sjefsredaktør, med kopi til Pressens faglige utvalg (PFU).

Hei igjen, Etter hvert som jeg ser på det du har kommet med av «sitater» blir jeg mer og mer opprørt, da det fremstår som nesten ondsinnet og i alle fall langt fra hva jeg har sagt. Litt historikk; Etter det første oppslaget 20. juli i sommer ble jeg igjen intervjuet av deg for en oppfølger som skulle slippes i august. Det skjedde ikke. Jeg etterspurte dette i september og november og fikk begge gangene sms-beskjed om at det skulle komme og da ville den bli stor, (hva du nå mener med det) men du visste ikke når. Ikke lenge etter andre purringen ringer du meg opp for et telefonintervju, som heller ikke fører til noe. Så får jeg beskjed fra deg om at saken vil komme nå på lørdag, altså to dager før rettsaken mellom Fretex og meg starter opp. Jeg ber om sitatsjekk da det tross alt er mange måneder siden intervjuene ble foretatt.

Lenger ned i denne eposten ligger disse «sitatene» og jeg kan med sikkerhet si at det du her referer til IKKE kommer fra meg. Jeg ville rett og slett ikke ha ordlagt meg slik. Det er bare å se på blogg og annet jeg skriver at fremstillingen og utsagnene du legger opp til har en helt annen form og karakter enn hva jeg skriver og uttaler. Du kan blant annet høre på det jeg sa om varsling i radioprogrammet EKKO i dag at mine formuleringer ikke inneholder slike ubehøvlete uttalelser som du ilegger meg. Jeg ville ikke uttalt meg slik, ikke engang i affekt. Du tar ikke telefonen når jeg forsøker å nå deg så nå får du dette. Jeg ønsker å fortelle deg at dette fremstår som et beregnet opplegg for å skade min sak ved å fremstille meg som en ubehøvlet bølle i forkant av rettssaken.

Jeg forventer at du trekker alle mine «sitater» da det ikke er mine sitater. For sikkerhets skyld går denne eposten til pressens faglige utvalg og jeg vil forfølge det videre hvis du legger frem disse «sitatene» som om de skulle komme fra meg. Derimot inviterer jeg deg til å delta under selve rettssaken så får du der mulighet til å danne deg et bilde av hva som faktisk har foregått. I Oslo tingrett sal 275 mandag klokken 09 00.

Etter en telefonsamtale med sjefsredaktøren i avisen sender jeg denne eposten; Takk for samtalen i dag og din bekreftelse på at «sitater» fra et halvt år tilbake uansett ikke er aktuelt å bruke i nye artikler om varslingssaken mellom meg og Fretexledelsen, heller ikke i den mulige førstkommende lørdagsartikkel. Du ønsket at jeg skulle komme med en uttalelse om hvorfor jeg ikke på noen måte ønsker å bli sitert i lørdagens oppslag om saken og da formulerer jeg et svar på det nå; «Rettsaken starter førstkommende mandag og av den grunn ønsker jeg så langt jeg kan kreve, å avstå fra enhver form for uttalelser til avisen Vårt Land.»

Straks kom følgende fra avisens konstituerte redaktør for religion og debatt; Per-Yngve Monsen, Viser til telefonsamtale mellom deg og Alf Gjøsund tidligere i dag, og bekrefter at vi ikke kommer til å bruke sitater fra intervju som ble gjort i 2017. Skriftlige svar som du denne uken har gitt oss på direkte, skriftlige spørsmål står vi fritt til å bruke, da det i disse tilfellene ikke er tvil om presisjonsnivået gjengivelsen av disse sitatene. Dette er hjemlet i Vær varsom-plakatens 3.7 og 3.8.Dette betyr at avisen likevel tar siste stikk og det gjør meg usikker på betydningen av Vær varsom-plakaten. Uttalelser fra siste dagers eposter og sms kan fortsatt plasseres i en kontekst hvor det tas ut av sammenhengen, men jeg velger å tro at avisen Vårt Land er seriøs. Jeg skriver at det er helt i orden og noe annet valg har jeg vel uansett ikke. Smil og vær glad! #varsling #whistleblowing #ytringsfrihet #etikk #varslerombud #hms #fretex #frelsesarmeen #salvationarmy #staffadvokatfirmaet #grette #vårtland #vl


0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page