top of page

Ikke alt som glimrer er gull!

Updated: Jul 11, 2020NRK Nyheter publiserte i går en artikkel om hovedverneombudet Runar Kjørsvik i Norske Shell. De skriver at Kjørsvik varslet om at ansatte ble eksponert for benzen-verdier utover anbefalt nivå. Samtidig pågikk en omorganisering i virksomheten hvor Kjørsvik kritiserte ledelsen for ikke å involvere de ansatte i prosessen. Norske Shell igangsatte som følge en faktaundersøkelse (granskning etter én bestemt metode) som ble ledet av en advokat og en psykolog. I deres endelige rapport fant de intet å utsette på ledelsen, men Kjørsvik ble derimot omtalt som en person med aggressiv atferd og en som snakket negativt om bedriften. Rapporten ble deretter, ifølge Kjørsvik, brukt som begrunnelse for at han senere ble sagt opp. Det som ikke fremgår i denne artikkelen men i et innslag fra to år tilbake, er at Norske Shell basert på billedbevis anklaget Kjørsvik for å jobbe som gravemaskinfører under sykefravær. Kjørsvik gikk til sak men ble tilbudt et forlik av sin arbeidsgiver, som han senere sier han ikke er så fornøyd med. Kjørsvik planlegger å på ny gå til sak mot Norske Shell. Denne gang for uforsvarlig og helseskadelig organisering av arbeidsplassen, samt overvåkning av ansatte.


Da jeg første gang leste saken tenkte jeg umiddelbart at Kjørsvik har fått samme behandling som jeg selv har fått av ledelsen i Frelsesarmeen og Fretex. Det er lett å tenke seg at de som stod bak faktaundersøkelsen, på samme måte som Gretteadvokatene, har latt seg friste av penger fremfor integritet. Det at de, igjen som Gretteadvokatene, dessuten konkluderer og dermed inntar en dømmende holdning i sin vurdering, bekrefter en slik tanke. Men i hvilken grad denne rapporten er motivert av oppdragsgivers ønsker om utfall er ikke lett å svare på. For meg bekrefter det imidlertid hva jeg til stadighet må bringe på bane; La oss snarest få et nasjonalt Ombud som kan eliminere partenes mulighet til å bestille bestemte utfall av slike granskninger! Et slikt ombud vil være positivt, også for arbeidsgivere med rent mel i posen. Med et ombud som oppdragsgiver behøver ikke arbeidsgiver lenger frykte risikoen for urettmessige anklager om at granskningsrapporter er bestillingsverk.


Likevel er ikke dette hovedpoenget i dagens innlegg, om noen skulle tro det. Som varsler er det ekstra lett å la seg rive med i det bildet som NRK har tegnet av Shell og det tidligere hovedverneombudet Kjørsvik. Men det som for meg effektivt ødelegger dette imaginære bildet er to andre fysiske bilder. Bilder som angivelig viser den sykemeldte Kjørsvik i full sving som gravemaskinfører. Disse fotografiene ble brukt av Shell i tvistesaken som altså endte i et forlik med Kjørsvik. At Norske Shell valgte å forlike seg ut av situasjonen fremfor å bli med på en rettslig prosess antyder at de kanskje var usikre på utfallet eller mente at slik publisitet er negativt, uansett utfall. Noe for øvrig Frelsesarmeens ledelse burde merke seg. Kjørsvik på sin side kan man anta må ha vært usikker på positivt utfall ikke minst med tanke på disse bildene, siden han godtok forlik.


Og nå kommer hovedpoenget mitt; Dersom du skal varsle på arbeidsgiveren din og særlig på virksomhetsledelsen, må du sørge for selv å være nærmest plettfri i din atferd. Troverdighet er nemlig helt avgjørende! Sinne og frustrasjon møtes ofte med forståelse av domstolen men bedriver du for eksempel skjult inntektsgivende arbeid under sykefravær, vil forståelsen synke drastisk.


0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page