top of page

I need ammunition, not a ride!Vi har vel alle nå sett videoen hvor Zelensky holder mobiltelefonen sin opp i mørket, utenfor sitt kontor i Kyiv forrige fredag. Ukrainas president Voldymyr Zelensky filmet seg selv og sine nærmeste rådgivere, slik at landets innbyggere og verden skulle vite at de fortsatt befant seg midt i kampsonen, og at ingen av dem aktet å forlate sine poster. Det er nærmest hypnotiserende å ta innover seg vågemotet og beslutsomheten som ligger bak disse handlingene, og hva slikt betyr for de ukrainske borgernes motivasjon og kampvilje!


Historien har flere ganger før vist hva denne typen ledere oppnår, under situasjoner som virker umulige. Hitler og hans enorme krigsmaskineri hadde allerede tidlig i starten av andre verdenskrig, satt seg fore å erobre Storbritannia. Med sin fantastiske evne til å løfte og motivere folket til kamp, og hans enorme vilje til aldri å gi etter for den tilsynelatende uovervinnelige tyske overmakten, endret Winston Churchill utfallet i slaget om Storbritannia.


President Voldymyr Zelensky har møtt den russiske over(greps)makten på samme måte, og kanskje enda mer resolutt. Med ordene; “I need ammunition, not a ride”, avviste Zelensky den amerikanske presidentens tilbud om å bli flydd ut av Kyiv og landet. Slik lederatferd er med å forklare hvorfor ukrainere etter bare få dager, evnet å snu blind frykt til voldsom og innbitt kampvilje. Zelenskys standhaftighet og uttalelser har mobilisert befolkningen på en måte som nesten mangler sidestykke, og dessuten sterkt bidratt til å samle hele den vestlige verden mot Putin og hans regime.


I kontrast ser vi hvordan Putin i dypet av Kreml, holder seg på sikker avstand fra krig og mennesker, godt illustrert av hans karikaturlignende og til de grader overdimensjonerte langbord, hvor vestlige ledere parkeres i den motsatte enden av den russiske despoten.


Om man leder en nasjon eller en virksomhet, er det fortsatt de samme lederegenskapene som avgjør graden av andres lojalitet, respekt og ytelse. Når det gjelder norsk næringsliv har utviklingen gått i retning av kynisk og fryktbasert ledelse. Med Voldymyr Zelenskys modige og uselviske atferd som statuerende eksempel, kan man kanskje håpe og tro at våre næringslivsledere, politikere og dommere blir seg selv litt mindre nærme og i stedet lar seg inspirere.


God søndag!

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page