top of page

Hvilken virkelighet møter varslerne?

Updated: Jul 11, 2020Under viser jeg til et innlegg i nettidsskriftet Sykepleien 24.06.2019. Innlegget med overskriften «Vi må verne om varslerne!» er skrevet av leder og sekretær i Senior Norge Østfold, Finn Åsmund Johnsbråten.

Innlegget innledes med arbeidsmiljøloven varslingsbestemmelser som ble innført i 2007, og som senere kom med endringer med formål å styrke vernet av varslere. Endringene omfattet blant annet taushetsplikt om varslernes identitet, og at arbeidsgivere med ti ansatte eller mer må sørge for å ha rutiner for hvordan varsling skal behandles. «Dette ser jo fint ut, men hvilken virkelighet møter varslerne?» Spør Johnsbråten.

Han mener det finnes mange eksempler på at varslere ikke får det vernet de har krav på, og at arbeidsgivere ikke forstår de positive virkningene av en varsling. Det synes etter Johnsruds syn helt klart at det ikke er risikofritt for dem som gir beskjed om kritikkverdige forhold. Altfor mange varslere har opplevd negative holdninger, mistillit, beskyldninger om illojalitet eller fått reaksjoner som kan minne om trakassering. Enda verre er det at varslere blir frosset ut, får helseproblemer, mister jobben og får store problemer med å skaffe seg ny jobb.

Han trekker i den forbindelse frem et eksempel med en sykepleier som etter varsling og medieomtale, søkte jobber i helsevesenet - som er i underskudd på sykepleiere. Sykepleieren er en velkvalifisert og rutinert sykepleier, men tilbakemeldingene hun fikk var som følger:

  • Vi kan ikke tilrettelegge turnus eller stillingsprosent.

  • Du vil ikke bli innkalt til intervju.

  • Vi har bestemt oss for at vi ikke skal tilsette likevel.

  • Det var så få søkere. Stillingen vil bli lyst ut på nytt.

  • Du er den eneste søkeren. Vi vil utlyse stillingen på ny. Skal søknaden din stå?

  • Vi har ansatt alle sykepleierne vi trenger.

  • Nei, vi har ikke behov for ekstravakter.

  • Du vil ikke passe inn hos oss.

Johnsrud opplyste at sykepleieren også opplevde at søknader ikke ble besvart, men i stedet ble møtt med taushet.

God søndag!


0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page