top of page

Høringssvar til Varslingsutvalgets innstillingHøringsfristen til varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet gikk ut 3. september, 2018. Arbeids- og sosialdepartementet har mottatt mer enn 80 høringssvar. Her er det mange advokater, arbeidsgiverorganer, fylkesmenn og fagforeninger mm. som har mye på hjertet. Foreløpig har jeg ikke rukket å gjennomgå svarene men har registrert at en del har lett for å kritisere og ikke like lett for å komme med alternative løsninger, annet enn at alt mer eller mindre skal være som før. Andre igjen omfavner i det store og hele varslingsutvalgets forslag. 


For dere som er like interessert som meg, kan lese de ulike høringssvarene her:

Jeg vil etter hvert kommentere de som provoserer meg mest. 


#varsling #whistleblowing #ytringsfrihet #etikk #varslerombud #hms #varslervern #granskning #etterforskning

0 comments
bottom of page