top of page

Frelsesarmeens undertrykkende hykleri om homofile

"Se til organisasjonens ledere for dens sanne verdier"

~ Ukjent ~


Det var og er min oppfatning at alle voksne mennesker skal kunne elske og leve sammen med hvem de vil, uansett kjønn og etnisitet. For noen år siden diskuterte jeg dette med en av Frelsesarmeens øverste ledere i Norge. Det er jo en relativt kjent sak at Frelsesarmeen har sterke innvendinger til homofilt samliv. En slik uttalt holdning fra en organisasjon som Frelsesarmeen bidrar ikke til bedring for de homofiles ytringsrom og rett til likebehandling. Den gang fikk jeg som svar at denne holdningen ikke egentlig står så sterkt i den norske delen av Frelsesarmeen. Men ettersom organisasjonen blant annet er verdensomspennende og dessuten også arbeider i homofiendtlige land, er det vanskelig å tilkjennegi en mer homovennlig tilnærming, heller ikke på lokalt nivå.


Der og da fremstod denne begrunnelsen som noe jeg til en viss grad kunne forstå. Det kan jo være utfordrende å yte hjelp og bistand til de svakeste i befolkningen, dersom landets myndigheter er fiendtlig innstilt til organisasjonen. Samtidig rimte det ikke helt ettersom det er Frelsesarmeen, med utgangspunkt i hvordan de har tolket bibelen, som selv har meislet ut sitt fordømmende syn på homofile. Jeg lot imidlertid være å provosere ytterligere, blant annet fordi jeg da visste lite om det betydelige undertrykkende hykleriet som denne organisasjonens ledelse er belemret med.


Gjennom bloggens «Varsleren i Fretex», og særlig innleggene om «domstolens rettsvern» og «Givermidler på ville veier», er det godt dokumentert at Frelsesarmeens ledelse lyver og bedrar om de alvorligste forhold under de alvorligste omstendigheter, og uten menneskelige hensyn. Like godt dokumentert er det at de har spandert betydelige givermidler på opplevelsesreiser for seg selv og sine partnere, mens dårlige lønnede Fretex-ansatte ble sagt opp som følge av svake økonomiske resultater.


Hvor sterke og ubehagelige disse avsløringene er, indikeres kanskje av Frelsesarmeen-ledelsens pågående forsøk på å kneble meg («Nå skal Fretex-varsleren knebles»). Men hensikten med å trekke Frelsesarmeen-ledelsens uredeligheter frem i dette innlegget, er å vise hvordan man i Frelsesarmeen plukker fra bibelen det som passer dem best, og tydeligvis ikke er så opptatt av resten.


Alle som har hatt bibellære i barneskolen og andre steder vet at grådighet, løgn og bedrag er synder som til stadighet omtales og fordømmes i denne boken, ikke minst gjennom de ti bud i 2. Mosebok. Synder som jeg i bloggen har avslørt at Frelsesarmeens ledelse ikke på noen måte avholder seg fra.


I motsetning til disse syndene omtaler imidlertid ikke bibelen like klart synet på homofili, og langt fra så klart som Frelsesarmeen har lagt til grunn. De påstår at Guds vilje og plan er at en seksuell relasjon hører ekteskapet til, og at det er kun én kvinne og én mann som sammen kan inngå et ekteskap. Forfatteren Tom Egeland med sin bibelkunnskap, har på sin side uttalt at han er forundret over de mange kirkelige autoriteter som velger å lytte til Paulus fremfor Jesus i spørsmål som homofili. Han sier at bibelen rommer mye grums, også om de homofile. Moses ville for eksempel drepe dem, mens Jesus omfavnet alle. Likevel og svært så drøyt, hevder man i Frelsesarmeen at ved å akseptere homofili, fratas de homofile mulighetene for syndsforlatelse og forsoning dersom organisasjonen forkynner at homofili ikke er en synd. Påstanden er ikke bare drøy, men også ytterst betenkelig, og ikke mindre så ettersom den dessuten gir inntrykk av at Frelsesarmeen faktisk mener de har myndighet til å gi homofile syndsforlatelse og forsoning.


Etter min mening burde Frelsesarmeen i uoverskuelig fremtid heller forkynne for sine egne ledere at undertrykkelse, juks, grådighet, løgn og bedrag, som ikke minst har påført andre mennesker alvorlige negative konsekvenser, nok med betydelig større bibelsk sikkerhet enn hva gjelder homofili, vil medføre utfordringer med hensyn til både syndsforlatelse og forsoning for noen og enhver i toppen av denne organisasjonen.


Neste uke skal jeg fortelle hvordan Frelsesarmeen/Fretex-ledelsen med sosialsjef og styreleder Lindis Evja som omreisende fotograf, forholdt seg til organisasjonens egne Fretex-butikkvinduer. Butikkvinduer som Fretex-ansatte til støtte for homofile, hadde pyntet i regnbuens farger under Pride-dagene i Oslo.


God adventsøndag!


0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page