top of page

Forskning om faktaundersøkelser på gang!

Updated: Jul 11, 2020


"Heldigvis kan tilstrekkelig velvalgte ord dekke over selv de hesligste fakta"


~ Agatha Christie ~


Rundt senvinteren i fjor var det klart at LO hadde puttet midler inn i et prosjekt som skulle ta rede på om faktaundersøkelser (granskninger) egentlig bare er en metode arbeidsgivere bruker for å bli kvitt brysomme ansatte. Det er Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet, storbyuniversitetet som skal finne ut om det faktisk er slik, og dessuten forsøke å finne ut av hvor ofte metoden brukes.

Den gang ble det uttalt at tiden er overmoden for å undersøke dette med tanke på alle sakene rundt slike granskninger, hvor konsekvensene for arbeidsmiljø og enkeltpersoner har vist seg å være store. Det har de siste årene vært en markant økning av slike arbeidsgiverinitierte undersøkelser, og det er nødvendig å få analysert omfanget og hvordan disse undersøkelsene er gjennomført i praksis.

En kar ved navn Ståle Einarsen holder kurs i faktaundersøkelser og jobber selv med dette. Han sier han ønsker forskningen velkommen, samtidig som han hårdnakket hevder at metoden ikke er et verktøy for å kvitte seg med ansatte. Nåvel..

Forskningsoppdraget til AFI var ved oppstart estimert ferdigstilt i løpet av 2019 eller tidlig i 2020, men foreløpig ser det ikke ut til at dette er offentliggjort. For min del er det egentlig ergerlig at jeg ikke fanget opp dette prosjektet tidligere. Gretteadvokatenes rapport i varslingssaken i Fretex, er kanskje det verste eksempel på hvordan arbeidsgiver har brukt såkalte «fakta»undersøkelser til både å kjøpe seg fri fra all kritikk, og samtidig få fremstilt varsleren som problemet. En mer konstruert og derfor også svært kostbar «fakta»undersøkelse enn dette, finnes neppe. Bitten Nordrik og hennes kolleger på AFI, ville med undersøkelsen og underlaget den liksom skulle bygget på hatt tilgang til langt mer materiale enn hva forskere vanligvis får tilgang til i slike sammenhenger. Professor Gottschalk ved BI behøvde for sin del ikke noe annet enn selve rapporten for å uttale seg offentlig på følgende vis; «Den (Gretterapporten) er klart subjektiv og ikke verdt noen ting. Her har Grette levert den konklusjonen Fretex vil ha, det er ingen tvil om det.»

Det er ikke til å stikke under en stol at det å få flere forskerøyne på dette massive jukset, ville hatt betydning også for meg. Det er fullt ut forståelig at uttalelser fra den offisielle «taperen» i slike saker, sliter noe med troverdigheten og derfor møter en del skepsis. Den skepsisen ville imidlertid falle som dugg for solen, dersom undersøkelsen selv skulle bli gjenstand for en omfattende forskningsmessig objektiv undersøkelse. Det hadde Gretteadvokatene, Fretexledelsen, jeg og ikke minst varslingsinstituttet som helhet fortjent!

Riktig god søndag!  

0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page