top of page

Finn fem feilFor litt over en uke siden besluttet forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp), at staten skal anke selvplagiat-saken til Høyesterett. «Vi anker dommen i lagmannsretten for å få avklart viktige rettslige spørsmål», var begrunnelsen hun oppga. I utgangspunktet kan man forstå dette, men kanskje ikke på bekostning av studenten som over lang tid har kjempet for sin sak.


Kort fortalt ble denne studenten utestengt fra Høgskolen i Innlandet i ett år for å gjenbruke sin egen tekst på en konte-eksamen. Hun hadde henvist til læreboken, men ikke til sin egen, tidligere oppgave. Vedtaket ble stadfestet av det nasjonale organet Felles klagenemnd, som ble ulovlig ledet av advokat Marianne Klausen. Advokaten ble imidlertid fjernet fra stillingen da media omtalte forholdet. Vedtaket knyttet til studenten ble deretter kjent ugyldig i lagmannsretten.


Mange innen akademia har også reagert på vedtaket. En professor uttalte blant annet at det strider mot det som har vært praksis i hele hans tid som sensor og underviser ved UiB og andre norske læresteder.


Så tilbake til forsknings- og utdanningsminister Sandra Borch, som nå går av som statsråd. Det viser seg altså at hun har plagiert andre i sin masteroppgave. På en pressekonferanse i Oslo fredag kveld sa hun følgende; «Da jeg skrev min masteroppgave for rundt ti år siden gjorde jeg en stor feil. Jeg hentet tekst fra andre oppgaver uten å oppgi kilder. Det er jeg veldig lei meg for».


Men dette kom ikke før en BI- student avslørte at hun i 2014 plagierte minst et avsnitt fra en utvalgsrapport hentet fra regjeringens dokumentarkiv. Studentens kommentar til avsløringen var; «Forskningsetisk sett, er plagiat noe av det mest…». I tillegg går det frem fra E24 at flere deler av oppgaven hennes var identiske med oppgaver levert inn av tidligere studenter, og uten at kilder er oppgitt.


Når hun nå er tatt med buksene nede beklager statsråden med ordlyden; «Jeg har ikke full oversikt over hvor mye tekstlikhet som er i oppgaven. Det kan være flere eksempler enn det E24 har lagt fram. Feilen, den er min, og den tar jeg det fulle og hele ansvaret for».


I 2023 var blant andre statsråden Tonje Brenna ute og kjørte, etter å ha plassert familierelasjoner og venner i Wergelandsenteret og stiftelsen Utøya AS. Til Kontroll- og konstitusjonskomiteen forklarte Brenna at hun hadde gjort; «feil ved håndteringen av spørsmålet om habilitet».


Tidligere statsråd Anette Trettebergstuen gjorde stort sett det samme som Brenna, og uttalte etter avsløringene om sine venneutplasseringer; «Men jeg har altså hatt en feil forståelse av måten man håndterer habilitetsregelverket på».


Anniken Huitfeldts mann bedrev omfattende aksjespekulasjon. Da det ble avslørt sa hun at mannen hennes hadde tolket reglene feil. Reglene for politisk ledelse, som altså hun som politiker skulle ha forholdt seg til. Til mannen sin skal hun ifølge seg selv ha uttalt; «Jeg burde sagt at «alle dine kjøp må du rapportere til meg». Hadde jeg visst det jeg vet i dag, hadde jeg sagt: «Enkeltaksjer, kvitt deg med det».


Ola Borten Moe uttalte etter avsløringene rundt sine aksjespekulasjoner; «I retrospekt og ettertid må det være lov å si at det var heilt feil. Det var en forferdelig feilvurdering av åpenbare årsaker». Videre; «Dette er en erkjennelse som har kommet innover meg. Igjen, det er mitt eget ansvar. Det beklager jeg svært sterkt».


Etter pendlerboligaffæren gikk tidligere statsråd Hadia Tajik av i 2022. Hun trakk seg også som nestleder i Arbeiderpartiet. Hennes uttalelse etter avsløringene var; «Jeg er lei meg for at jeg har gjort feil og har skuffet mange. Det ber jeg om tilgivelse for. Jeg beklager at jeg ikke håndterte det bedre før. Det er min feil».


Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal leverte fiktive reiseregninger i stort monn. Da hun ble avslørt beklaget hun og omtalte sine handlinger som en feil.


Jeg fant syv feil, og uten å lete.


God søndag!

0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page