top of page

Er det rimelig at seksuelt trakasserte får bedre vern enn andre varslere?I Stortinget er det nå sikret flertall for å innføre et lavterskeltilbud for ofre for seksuell trakassering. Dette betyr at Likestillings- og diskrimineringsnemda fra neste år skal få myndighet til å gi oppreisning og erstatning i slike saker. Freddy A. Øvstegård fra SV uttaler at personer som utsettes for seksuell trakassering i dag må ta saken til domstolene. Det er kostbart og ender svært sjeldent med dom. Derfor skal det sørges for at det er overgriperen som må bære ansvaret for sine handlinger, ikke offeret. I tillegg skal arbeidsgiver holdes ansvarlig.


Med metoo-kampanjen og alt den har medført har jeg forståelse for at et slikt innspill kommer. Jeg er likevel forundret over det raske gjennomslaget, til og med for en dømmende myndighet utenfor domstolsapparatet. Og her ligger det en urimelig forskjellsbehandling. Øvstegårds argumentasjon er faktisk skreddersydd også for varsleren som blir forfulgt av arbeidsgiver.


I representantforslaget fra Øvstegård og andre fremgår det at over 60 % av jenter og gutter opplever en grad av seksuell trakassering. Den type erfaringer ble også meg til del, og verst var opplevelsen fra ungdomsskolens arbeidsuke, da jeg ble sendt til det tidligere Spikerverket i Oslo for å lære meg litt om arbeidslivet. I stedet fikk jeg lære meg hvordan jeg skulle unngå en stor og kraftig pedofil ansatt, som var så krenkende i sin atferd at han i dagens samfunn ville blitt straffeforfulgt.


Denne krenkelsen er selvfølgelig noe jeg aldri vil ha vanskelig for å hente frem, fordi den gjorde et sterkt negativt og varig inntrykk. Imidlertid er rekken og varigheten av krenkelser jeg ble utsatt for som varsler av et helt annet kaliber. Det kan følelsesmessig muligens sammenlignes med voldtekt, hvor det ikke er slik at hendelsen kan hentes frem ved behov. I stedet kan du oppleve at disse hendelsene lever sitt eget liv og presser deg ned som et tungt teppe av dårlige følelser, hver eneste dag i en uendelig rekke av dager. Andre forfulgte varslere har for øvrig langt verre erfaringer enn meg og med mange av de samme vanskelige følelsene som seksuelt misbrukte.


Majoriteten av alle som gjør seg erfaringer med seksuell trakassering eller varsling i arbeidslivet, bærer ikke med seg sterke traumer videre i livet. Imidlertid er det slående likheter mellom ansatte som i vesentlig grad har blitt utsatt for seksuelt krenkende atferd og varslere som har blitt utsatt for vesentlige represalier av arbeidsgiver. Så hva er da årsakene til at slike varslere ikke får samme gjennomslag hos politikere som de som varsler om at de har blitt utsatt for seksuell trakassering? I tillegg får man den noe urimelige situasjonen at en ansatt som varsler om at en annen ansatt utsettes for seksuell trakassering, får et dårligere vern enn den man forsøker å hjelpe.  #varsling #whistleblowing #ytringsfrihet #varslerombud #hms #metoo

0 comments

Commentaires

Noté 0 étoile sur 5.
Pas encore de note

Ajouter une note
bottom of page