top of page

En ekte og ærlig justisminister?Ettersom justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl kom i denne posisjonen ca. 10 år etter ungdomsskolen, vil nok mange anta at intelligensnivået er godt over gjennomsnittet. Men det å være intelligent er ikke nødvendigvis det samme som å være klok. Og det har justisministeren kanskje bekreftet mer enn én gang?


Etter VGs første avsløringer, var det neppe klokt å gi en uforbeholden tillitserklæring til daværende PST-sjef Hans Sverre Sjøvold, særlig ikke ettersom hans forklaringer rundt våpensaken utviklet seg til å fremstå ytterst suspekt. Det ble etter hvert så suspekt at han ikke så annen råd enn å trekke seg som PST-sjef. Det hører midlertid med at han raskt ble re-ansatt i justisdepartementet, som ikke synes vage og usanne forklaringer diskvalifiserer for posisjoner hos dem, i alle fall ikke når det er snakk om gamle kollegaer. En slik reansettelse etter alt som er avdekket i media, har dessuten mest sannsynlig blitt godkjent av justisministeren, som følgelig fortsatt er Sjøvolds øverste sjef.


Heller ikke virker det klokt av en som innehar en av landets viktigste ministerposter, med mange konfidensielle forhold å ivareta, å ture i vei på den kinesiske sosiale plattformen TikTok. På plattformen, som eies av det kinesiske selskapet ByteDance, skal hun blant annet ha publisert en minivlog, fra en tjenestereise til Haag i Nederland. Justisministeren forsvarer seg mot kritikken med å si at det er viktig for henne å være «ekte og ærlig» i sin kontakt med folket.


Tja, for det første kan det hende at Mehl også kan ha andre motiver for den type interaksjon med «folket». Uten sammenligning for øvrig, har for eksempel Donald Trump hatt god nytte av tilsvarende kommunikasjon på plattformen Twitter, og det var nok ikke ønsket om ærlighet som preget hans Twitter-bruk. Denne kommunikasjonen viste seg ellers å være politisk svært virkningsfullt for Trump, og mange politikere rundt i verden har nå tatt etter. Om det teller noe tatt Trumps øvrige atferd i betraktning, er Twitter i alle fall en amerikansk konstruksjon, i motsetning til TikTok.


For det andre mener Monsens Revelje at dersom Justisministeren virkelig er opptatt av å fremstå som «ekte og ærlig for folket», bør hun kanskje la «folket» vike til fordel for etableringen av et trygt arbeidsmiljø for ansatte i etatene hun leder? At de omsider kan få oppleve en ivaretakende arbeidshverdag, hvor det er mulig å ytre seg negativt mot lovstridig ledelsesatferd uten å bli sanksjonert. Slik det er i dag er det alt annet enn «høyt under taket» i politiet, og det har man visst lenge.


Etter flere høyprofilerte og skandaløst behandlede varslingssaker i politiet, med saken om Sjøvold og våpnene hans som VGs nest siste, uttalte Mehl 14. mai i år at politiet skal få et nasjonalt varslingsombud. Til å etablere dette satte hun den stadige vekk omvarslede og omdiskuterte lederen for Politidirektoratet, Benedicte Bjørnland, som ansvarlig!?


I nettavisen Politiforum står det å lese; «Frykter for uavhengigheten til nytt varslingsombud. For at politiansatte skal kunne ha nødvendig tillit til det kommende varslingsombudet, må det være uavhengig og uten bindinger til hverken Politidirektoratet eller Justis- og beredskapsdepartementet. () Unn Alma Skatvold, leder av Politiets Fellesforbund (PF), understreker også at det må stilles svært strenge krav til objektivitet og habilitet. – Det er utrolig viktig at dette ombudet er uavhengig av politietaten, og at det ikke oppleves å ha tette bindinger til Politidirektoratet (POD). Mye av kritikken fra PF handler om manglende tillit til at POD håndterer varslingssaker på en god og forsvarlig måte. Hvis ikke varslingsombudet er uavhengig eller har den nødvendige habiliteten, har vi ikke kommet noe lenger, sier Skatvold.»


Ettersom man fortsatt må tenke seg justisministeren som intelligent, må man også tenke seg at hun på et tidlig tidspunkt var klar over anklagene som gjennom årene har versert mot POD-sjefen, ikke minst i Bjørnlands tid som PST-sjef før Sjøvold. Når Justisministeren likevel overlater etableringen av et nasjonalt varslerombud til en person som selv burde vært gransket etter flere alvorlige varslinger på seg, virker det noe ullent å lese om Mehls angivelige behov for å være «ekte og ærlig».


Neste søndag kommenterer Monsens Revelje VGs oppslag rundt tidligere sjef for Politiets sikkerhetstjeneste i distrikt Vest, Øyvind Tenold, som i 2018 varslet på nettopp Benedicte Bjørnland, daværende PST-sjef og nåværende garantist for et trygt og fungerende varslerombud i politiet.


God søndag!

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page