top of page

«Du ivaretar trygghet, lov og orden - vi ivaretar deg!»Selv om det er uventet, er det i alle fall ikke så uventet at det er nettopp fagforbundet PARAT, som har etablert et eget lederlag i sine medlemsrekker. Det er heller ikke hvilket som helst lederlag det er snakk om, men Norges Politilederlag (NPL) som angivelig er for «ledere på alle nivå og fagområder» i politiet.


PARAT skryter av at NPL er den eneste egne fagorganisasjonen for ledere i politi- og lensmannsetaten. Og at målet for NPL er «å være den beste fagforeningen for ledere gjennom fokus på lederes lønn- og arbeidsvilkår og utvikling av lederrollene i etaten».

Fagorganisasjonen skriver videre på sine nettsider, at NPL gir lederen «god støtte og et sikkerhetsnett i lederrollen.» Videre jobber de for utvikling av lederkompetanse, og utgjør et spennende ledernettverk på tvers av sektorer. Deres slagord er; «Du ivaretar trygghet, lov og orden - vi ivaretar deg!»


Og slik kan det også se ut, ikke minst når man ser varslingsplakaten deres. Der står det at medlemmenes fremgangsmåte ved varsling skal være forsvarlig. At det må være forsvarlig grunnlag for kritikken, og at medlemmet bør ta «hensyn til organisasjonens saklige interesser» i måten det varsles på.


Det som ikke kommer frem er at medlemmer som varsler på NPL/PARAT, er utelukket fra lovens varslervern. For å få dette vernet må den som varsler nemlig være ansatt i virksomheten. Dette er sentralt, ettersom PARAT faktisk kan hevne seg på medlemmer som varsler. Utestengelse, manglende bistand eller avskjæring av medlemmets mulige karriere innen fagbevegelsen, er blant de mulige og potensielt svært alvorlige gjengjeldelsene de kan utsettes for.


Om et medlem etter varsling og påfølgende gjengjeldelser skulle vurdere søksmål, vil de raskt innse at de ikke har det teoretisk sett, betydelige fortrinnet som ligger i lovens varslervern, dvs. delt bevisbyrde. Det innebærer at virksomheten må sannsynliggjøre at varsleren ikke har blitt utsatt for gjengjeldelser. Feiler de på dette skal varsleren vinne frem, og får rett på erstatning.


I virkeligheten har ikke PARATs medlemmer andre varslerrettigheter enn hvilken som helst annen borger i landet, om de skulle «varsle» på kritikkverdige forhold i NPL/PARAT. Men i motsetning til befolkningen for øvrig, kan altså medlemmer utsettes for alvorlige gjengjeldelser. Det å skjule disse fakta for medlemmene, er alvorlig kritikkverdig, og således er også dette innlegget et varsel.


Ellers står PARATS varslingsplakat frem med en overordnet advarende ordlyd. Budskapet man lett kan ta til seg, er at dersom man varsler på feil måte eller om feil forhold, kan det få konsekvenser. Om budskapet var rettet mot ansatte i NPL/PARAT alene, kunne de ha hatt en visst juridisk legitimitet. Imidlertid er dette faktisk rettet mot medlemmer. Men medlemmer flest har ikke annen relasjon til PARAT enn et betalt medlemskap, gjennom å være organisert på egen arbeidsplass. De er med andre ord forbrukere som har kjøpt en tjeneste, sett bort fra det helt spesielle i at disse forbrukerne kan gjengjeldes av selger, dersom de blir varslet på.


At fagbevegelsen henvender seg til toppledere i politiet med slagord som «Du ivaretar trygghet, lov og orden - vi ivaretar deg!», sier mye om fagbevegelsens retning de siste tiårene. Det virker egentlig som en horribel aprilspøk at toppledere i politiet, som for eksempel politidirektoratets leder Benedicte Bjørnland, kan organisere seg i PARAT på lik linje med enhver annen arbeidstaker. Dette selv om Bjørnland, som Norges mektigste politiperson, også har tilgang til alle arbeidsgiversidens maktinstrumenter og nettverk.

Ikke nok med det, men PARAT skryter til og med av at «NPL jobber for utvikling av lederkompetanse og utgjør et spennende ledernettverk på tvers av sektorer». At fagforbundet skal være bidragsyter til «spennende ledernettverk» er i seg selv helt vanvittig, og noe som fagbevegelsens folk fra noen årtier siden aldri hadde kunnet forestilt seg. I en kontekst hvor det er mye kameraderi blant toppledere i politiet, virker dette bare enda mer hårreisende. Som et bidrag til «aprilspøken», foreslår Monsens Revelje at ledelsen i PARAT melder seg inn i NHO. Men der er de antakelig allerede, eller vil bli det når de på sin klatrevei finner en stilling høyt i arbeidsgiverhierarkiet.


Monsens Revelje tviler sterkt på at de om lag 35-40 000 medlemmene i fagforbundet PARAT er klar over disse forholdene. For hvordan i all verden kan de ha tillit til at deres interesser blir ivaretatt, når forbundets ledelse blant annet åpner sine fagforeningsarmer for arbeidsgiversidens øverste og mektigste representanter?


God søndag!

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page