top of page

Covid 19-varslerne

Updated: Jul 11, 2020


"Hans taushet la gater og byer øde ."

~ Lars Saabye Christensen ~


Under har jeg hentet frem et lite sammendrag av hva den amerikanske varslerorganisasjonen GAP (Government Accountability Project) nylig skrev om varsling og varslervern på globalt nivå, i forbindelse med COVID-19.

GAP hevder Coronavirus-varslere i ulike deler av verden har avdekket en rekke brudd og mangler jamfør de ulike landenes respektive myndigheters tiltak. Brudd og mangler som først og fremst går på helse og sikkerhetsforordninger, dårlig forberedte forsyningskjeder, urettferdige konkurranse og markedsvilkår og storskala brudd på personvernet. Som en konsekvens av disse avsløringene er varslervernet også satt på en alvorlig prøve. GAP beskriver varslingene om disse forholdene som en global krise i seg selv. Dette har medført at WIN (Whistleblower Protection Group), som er et internasjonal samarbeidsforbund mellom ulike varslerorganisasjoner, har forfattet et skriv til myndighetene i de land hvor overgrepene mot varslerne har vært klare og tydelige.

Det er skremmende mange eksempler på arbeidsgivere og offentlige myndigheter som har sparket leger, forskere og andre frontlinje-arbeidere som har fortalt sannheten. I land som USA, Storbritannia og Italia er slike handlinger i strid med lovverket, men det forhindrer likevel ikke gjengjeldelser mot varslerne. I andre land som Kina, India og Polen finnes det ikke varslervern i det hele tatt. Uansett lover eller ikke, medfører de mange offentlig kjente gjengjeldelsene at andre ikke snakker ut.

GAP trekker frem et utvalg av hendelser for å illustrere utfordringene varslerne, men også samfunnet, står overfor i en slik kontekst;

I Wuhan, Kina ble legen Li Wenliang straffet og tvunget til å signere en politiuttalelse om at hans coronavirus-advarsel på sosiale media, var ulovlig. Senere ble han selv smittet av viruset fra en pasient og døde. Ai Fen, en lege fra Wuhan Central Hospital, hevdet at hennes overordnede forsøkte å målbinde henne etter at hun tidlig advarte mot coronaviruset. Ai Fen er etter dette sporløst forsvunnet.

I Seattle, USA ble helsearbeideren Ming Lin sparket fordi hun uttalte til en avis at sykehuset hun arbeidet på, ikke hadde tilstrekkelig med beskyttelses- og testutstyr.

I Chicago, USA ble sykepleieren Lauri Mazurkiewicz sparket fra Northwestern Memorial Hospital, etter å ha bedt om en bedre beskyttende maske mens hun var på vakt. Hun ba om dette fordi hennes pleietrengende far var særlig risikoutsatt ved en eventuell coronasmitte.

I New York, USA advarte helsemyndighetene alle helseansatte om at dersom de snakket med media uten autorisasjon, ville det medføre avslutning av arbeidsforholdet.

I US Navy på hangarskipet "Theodore Roosevelt", ble legen Brett E. Crozier sparket etter å ha skrevet et brev om marinens manglende evne til å forsyne ham med nødvendige ressurser for å bekjempe utbruddet av Corona om bord i skipet, inklusiv det å erstatte corona-smittet skipsmannskap. Han ble senere selv smittet.

I Staten Island, New York ble en lagermedarbeider hos Amazon, Christian Smalls, sparket for å ha uttalt at selskapet ikke gjorde nok for å beskytte sine ansatte mot smitte.

I London, England påla helsemyndighetene helsearbeidere munnkurv om helse og sikkerhetsspørsmål i forbindelse med Coronaviruset.

I Kerala, India ble legen Shinu Syamalan sparket for å ha meddelt sine bekymringer om å la pasienter reise fra et sted til et annet, uten først å teste dem for coronavirus.

I Polen ble parlamentsmedlemmer suspendert av president Jaroslaw Kaczyński, etter uttalelser om landets dårlige forberedelser rundt Corona-pandemien. Andre helsearbeidere mistet jobben etter bekymringsmeldinger på Facebook, om egen og pasienters smitterisiko.

GAP avrundet skrivet med å vise til at Corona-varslerne faktisk har gjort samfunnet en livsviktig tjeneste. Det å tidlig få frem alvoret rundt pandemier, kan myndighetene sørge for raskere og mer effektive tiltak. Mens det å kneble og straffe varslerne som offentlig advarer om farene, fører ikke med seg mye annet enn mange flere smittede og døde. I tillegg skader det samfunnet på mange andre måter når allmennheten nok engang får se konsekvensene som møter de som varsler.

Arbeidsgivere og myndigheter i mange land søker å stilne disse tidlige varslingssystemene, og den negative effekten det får for pandemier vet vi alle er global. Det burde raseriet også være.

God søndag!

0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page