top of page

Arbeidstilsynets «varslervern»

"En drøm er ikke noen særlig trygg ting å være i nærheten av."

~ William Faulkner ~I Stavanger Aftenblad har varsler Målfrid J. Frahm Jensen skrevet et debattinnlegg, Arbeidstilsynet svikter varslere, om hvordan Arbeidstilsynet svikter varslere, og at det må etableres noe nytt som kan gi varslere et reelt vern.

Hun skriver om hvordan tilsynet møter varslere med et auto-svar om at varselet er mottatt. Uker og måneder går uten annet enn en øredøvende taushet. Selv leger som melder ifra til Arbeidstilsynet om sine bekymringer for varslernes arbeidsforhold, møtes på samme vis. Frahm Jensen skriver videre at arbeidstakerens rettssikkerhet svekkes ytterligere av et arbeidstilsyn som egentlig skulle styrket den. Frahm Jensen avslutter med å etterlyse et varslerombud.


I forbindelse med regjeringens høringsrunde etter varslingsutvalgets innstilling fra 15. mars 2018, var det mange innspill fra arbeidsgiversiden og øvrige som ønsker videreført dagens makt-ubalanse i arbeidslivet. Selv enkelte organisasjoner på arbeidstakersiden mente varslerombud og/eller varslingsnemd er unødvendig. Man kan i den forbindelse spørre seg hva varslere skal med andre fiender, når de har slike organisasjoner i ryggen.


For makteliten og overløpere fra arbeidstakersiden, var det altså et tilstrekkelig tiltak å la Arbeidstilsynet få mer ressurser til å bedrive holdningsskapende arbeid, og la domstolene fortsette sin «beskyttelse» av forsvarlige varslere. Sett bort fra overløperne, er det ikke vanskelig å forstå motivasjonen for arbeidsgiversidens standpunkt. De vet likegodt som meg at de fleste varslere som rettslig prøver arbeidsgivers gjengjeldelser, ender opp i økonomisk og karrieremessig ruin.


Et varslerombud, slik varsler Målfrid J. Frahm Jensen og alle andre tilsvarende varslere ønsker seg, vil ha en enorm betydning for arbeidstakeres vilje til å si ifra om kritikkverdige forhold. Men det forutsetter at ombudet utrustes med vide fullmakter og en reell evne til å kjempe imot både uredelige arbeidsgivere og uredelige dommere.


Når barndoms holdninger til B-gjengen og Svarteper skal stå seg mot voksenlivets jakt etter status, forvitrer de hos litt for mange av oss. De ivrigste statusjegerne finner man naturlig nok mange av i posisjoner i de øvre samfunnslag, hvilket logisk nok innebærer en betydelig utfordring for et troverdig varslingsinstitutt. Men å gi opp er intet alternativ!


God søndag.

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page