top of page

Arbeidslivets ledere og varslingens kår

Beskrives du som høyt skolert, fremoverlent, proaktiv, konkurransepreget, opptatt av lønnsomhet, sterk personlighet, tydelige lederegenskaper og som i tillegg sykler både Trondheim-Oslo og Nordsjørittet hvert år, skal det ganske mye til at ikke norsk næringsliv velger nettopp deg, til toppjobben i virksomheten.


April 2019

I dagens arbeidslivsarena er konkurransen mellom virksomhetene kanskje større enn noen gang. Ikke bare skal man hevde seg innen næringen man er i, men man skal dessuten konkurrere på flere andre fellesarenaer som for eksempel bærekraft, miljø, medier osv. Slikt krever sine kvinner og menn, og næringslivet har noen bestemte maler de går etter for å finne de som visstnok fyller vilkårene.

Du stiller selvfølgelig meget godt til start dersom CV og attester er like lange som rullebladet til notoriske kriminelle, men helst uten at det er andre fellestrekk. Dersom dine attester og referanser beskriver deg som høyt skolert, fremoverlent, proaktiv, konkurransepreget og opptatt av å levere lønnsomhet, dessuten med sterk personlighet og tydelige lederegenskaper og som i tillegg sykler både Trondheim-Oslo og Nordsjørittet hvert år, skal det ganske mye til at ikke et hvilket som helst styre i norsk næringsliv velger nettopp deg eller en som ligner deg, til toppjobben i virksomheten.

Man vil kanskje tro at det er forbeholdt selskapsstyrene og mange andre menn å ønske seg dette machoimaget, men det er det nok ikke. Et økende antall kvinner synes å delta på disse premissene uten at jeg har helt klart for meg hvorfor, men det er nærliggende å tro at de tenker; when in Rome.. Også nedover i organisasjonen er slike egenskaper ønsket. Skal du søke skiftlederstillingen på samlebåndet, bør du minst ha en master i ledelse og fjorten effektivitetskurs de siste to årene. Selvsagt i tillegg til å være proaktiv og fremoverlent.

Harward Business Review beskrev for mange år siden noen typer ledelse (hentet fra Økonomisk Rapport);

  1. Den kommanderende stilen; «Gjør som jeg sier»-stilen kan fungere i kriser eller når du leder vanskelige medarbeidere, men som regel hemmer denne lederstilen fleksibiliteten i organisasjonen. Den svekker også medarbeidernes motivasjon.

  2. Den autoritære stilen; Lederen legger for dagen en «følg meg»-holdning. Lederen setter målet, men gir medarbeiderne frihet til å finne ut hvordan det skal nås. Dette kan fungere hvis virksomheten ikke går helt på skinner, men ikke hvis sjefen leder eksperter som har lengre erfaring enn seg selv.

  3. Den høypresterende stilen; En leder som alltid presterer maksimalt og er et forbilde, virker positivt inn på kompetente medarbeiderne som motiverer seg selv. Andre kan bli overveldet av sjefens krav og hang til å overta situasjonen.

  4. Den coachende stilen; Denne sjefen fokuserer mer på personlig utvikling enn på arbeidsoppgaver. Det kan fungere når medarbeidere allerede er klar over sine svakheter og ønsker å forbedre seg. Det er vanskeligere å få resultater hvis medarbeiderne ser på forandring med motvilje.

  5. Den rosende stilen; Her settes menneskene først, og dét fungerer når man skal bygge lagånd og øke selvfølelsen. Det sterke fokuset på ros, kan imidlertid føre til at dårlige prestasjoner ikke korrigeres. Rosende ledere gir sjelden råd, hvilket kan forvirre medarbeiderne.

  6. Den demokratiske stilen; Å la medarbeidere påvirke beslutninger pleier å resultere i at folk tar mer ansvar. Pluss mange nye ideer. Det kan imidlertid også føre til mange lange møter og medarbeidere som føler seg sjefsløse.


Det finnes muligens noen ytterst få som ved behov klarer å være i alle disse rollene og samtidig blir opplevd som sympatiske og omtenksomme ledere, som inspirerer sine ansatte til økt innsats og kreativitet. Mennesker som beholder fatningen i krisesituasjoner og tenker utover seg selv. Men de fleste toppledere er ikke slike supermennesker, og kan neppe smykke seg med mye annet ekstraordinært enn at papirene og nettverket er i orden, mens de ellers er ganske menneskelige og alt for ofte uten vesentlige lederevner. Dette til tross for mange år med teoretisk læring rundt faget.

Et lite tips til deg som vurderer å varsle; se på disse seks lederstilene og tenk over hvilken stil som best beskriver din egen ledelse. Befinner de seg mest i de tre øverste kategoriene kan motbakkene bli både lange og bratte... Riktig god påske!

0 comments

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page