top of page

Arbeidsgiverforståelse om varsling


"Å være påståelig, bringer deg ikke nærmere det som er rett ."

Hadith -


Lars Kittilsen, kommunikasjonssjef ved Sykehuset Telemark har nylig skrevet en kronikk om varsling i Dagens Medisin, en uavhengig nyhetskanal for helsevesenet.


I kronikken tar kommunikasjonssjefen for seg hvordan tillitsvalgte og profilerte fagpersoner innen helsesektoren benytter seg av varsling når det er noe de misliker. Motivet er etter sigende at de med dette oppnår ekstra oppmerksomhet i mediene, som igjen medfører at ledere må trå varsomt for ikke å bli beskyldt for gjengjeldelse.


Kittilsen følger opp med å hevde noe om at han har sett flere eksempler på at tillitsvalgte og ansatte som er misfornøyde med ett og annet, benytter seg av varslingsinstituttet som siste utvei.


Hvis jeg forstår Kittilsen rett mener han dessuten at varslere alltid blir sett på som den svake part og derfor vil fremstå som den modige helten som står oppreist i kampen mot de onde. Samtidig behandler media varsleren med varsomhet, og unngår kritiske spørsmål og normal kildekritikk. Ledelsen på sin side er offeret, som sitter igjen handlingslammet og i en sjakk matt posisjon.


Kronikkforfatteren avslutter noe uventet med en uttalelse om at varslerutvalget har rett når det konkluderer med at varsling er en verdi, ikke et problem. Man Kittilsen henter seg fort inn igjen når han videre skriver at man må passe på at varslerinstituttet ikke misbrukes gjennom ansattes makt/ oppmerksomhetsbehov og omkamper. Dette er må vite, misbruk som kan føre til at de alvorlige varslene ikke blir fanget opp og tatt seriøst.


Det er med en viss sarkastisk overtone jeg konstaterer at kunnskapen rundt varslingsinstituttet, varslerens endelikt og varslerrollens generelle innhold, nok kunne vært noe større hos kommunikasjonssjef Kittilsen. Det lyder jo unektelig en smule umusikalsk at det i virkeligheten er ledelsen som er offeret, mens den ansatte gjennom varslingsinstituttet er overgriperen!? Når det er sagt tenker jeg også med gru på de mange lederne som virker å dele denne kommunikasjonssjefens måte å se varslingsinstituttet på. Det er nesten enda mer grufullt å se hvordan disse også unnlater å se sammenhengen mellom varsling og virksomhetens egen arbeidsgiveratferd, dvs ledernes egne ansvar og roller. Det er et uomtvistelig og innlysende faktum at dårlig ledelse har en tendens til å avgi flere varsler, mens god ledelse virker motsatt!

Dersom virksomheten opplever stadige rop, varsler, omkamper eller andre uttrykk som beskriver ditt eller datt, så er det mest en indikasjon om at noe er galt fatt på ledelsesnivå. Og knebler ledelsen seg selv i frykt for å bli anklaget for gjengjeldelser, er det bare en ytterligere indikasjon på det samme. Enhver ledelse er etter min mening best tjent med å se sine ansatte som verdifulle arbeidstakere som ønsker det beste for virksomheten. De lever jo av den og vil vanligvis ikke sage over grenen de selv sitter på. Med en slik ledelsestilnærming vil det nok også være lettere å oppdage at eventuelle misforhold mellom ledelsesbeslutninger og de ansattes lojalitet til beslutningen, viser at beslutningen kanskje ikke er spesielt god, eller at begrunnelsen bak rett og slett er for dårlig kommunisert?

Om ytringer, som kronikkforfatteren i forholdsvis negative og nokså feilaktige ordelag beskriver som varslinger, faktisk hører innunder varslingsinstituttet, er det i dag bare domstolen som kan avgjøre. Det er ellers lovens varslerparagrafer som noenlunde definerer hva som kvalifiserer som varsling, og hvem som kvalifiserer til varslervernet. Hvilket bør gi både ansatte og ledere et rimelig akseptabelt kart å forholde seg til når veivalgene tas. Påstander om arbeidsgiveres handlingslammelse og redsel for den ansattes mulige bruk av gjengjeldelseskortet, fremstår i en slik kontekst som ganske uforståelig.

Kommunikasjonssjef Kittelsen som i kronikken så sterkt advarer mot undergraving av varslerinstituttet, har med dette innlegget selv sørget for et arbeidsgiverbidrag i så måte. Og med det blir jeg nok engang minnet på behovet vi har for et sterkt, kunnskapsrikt og troverdig varslerombud. Arbeidsgivere og arbeidstakere i Norge trenger sterkt til veiledning og ikke villedning!

Fortsatt god søndag.

0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page