top of page

Ansattes ve og vel eller pengerBedriften Internsikring, med hovedkvarter i Bergen, skriver på sine hjemmesider at de er en ledende aktør innen HMS og kvalitetssikring. De tilbyr blant annet HMS-kurs, Prosjektstyring og en hel del annet med overordnet mål å skape orden i sysakene for enhver annen virksomhet.


Internsikrings uttalte mål for sine kunder er «En tryggere og enklere hverdag». Til slutt får vi vite at Internsikring er et stabilt og trygt selskap, og dessuten med Miljøfyrtårn-sertifisering.


5. juni i år skrev nettavisen FriFagbevegelse om denne bedriften med overskriften; «Trakassering Sjefen sendte grove e-poster i fylla».


Det viser seg at da ansatte i bedriften sørget for å få tariffavtaler, startet sjefen å sende trakasserende e-poster mens han angivelig var godt «påseilet».


Virksomhetens tillitsvalgte forsøkte flere ganger å ta saken opp med daglig leder, uten resultat. Det samme skjedde da de meldte det inn for Arbeidstilsynet. Først da saken endte opp som medieoppslag, kom Arbeidstilsynet på banen.


Det førte etter hvert til syv pålegg for bedriften, som markedsfører seg som eksperter på HMS-kartlegginger og tiltak. Seks av påleggene omhandlet tiltak knyttet til nettopp HMS-forhold.


Internsikring fikk blant annet krav om å foreta en systematisk gjennomgang av HMS-arbeidet i bedriften, for å sikre at ansatte har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.


De måtte kartlegge og risikovurdere psykososiale og organisatoriske faktorer, blant annet knyttet til lederstøtte, mobbing/utilbørlig opptreden og seksuell trakassering.


Virksomheten måtte iverksette tiltak for å redusere psykososiale og organisatoriske faktorer som kan gi psykiske eller fysiske plager.


I rapporten fra Arbeidstilsynet gikk det for øvrig frem at Internsikring dessuten ble pålagt å benytte ekstern faglig ekspertise, tross sin egen angivelige ekspertise på området.


Seksjonsleder Kjersti Marie Gjerd i Arbeidstilsynet uttalte ifølge FriFagbevegelse; «Bedriften har ikke nødvendig kompetanse til å gjennomføre påleggene. De må hente inn sakkyndig bistand».


Uttalelsen må sies å være noe nært en fallitterklæring for HMS virksomheten Internsikring. Men bedriftens ledelse så det likevel ikke slik.


De var generelt ikke bekymret for innholdet i tilsynsrapporten, og mente den ikke inneholdt alvorlige avvik.


Frid Mellingen Vågenes, nestleder i HK-klubben i Internsikring, konstaterte svært så treffende; «Vi har rett og slett ikke hatt snøring på HMS i egen bedrift».


Deretter sa hun at dersom en av Internsikrings egne kunder hadde fått en lignende rapport, ville Internsikring solgt inn sin kompetanse for å rette opp feilene.


Vågenes håper bedriftsledelsen tar rapporten på alvor, men det er nok ikke mye som tyder på det. Påleggene som knyttet seg til faktorer som mobbing/utilbørlig opptreden og seksuell trakassering, ble som kjent avvist av ledelsen som et problem.


Deres påstand var tvert imot at Internsikring er et selskap med et godt arbeidsmiljø, og et selskap som ikke har behov for spesielle tiltak for å styrke arbeidsmiljøet ytterligere.


Robin Knutsen, Regionsekretær i HK region Vest, mener på sin side at sjefen i Internsikring nok ikke er så godt egnet til å lede bedriften. Sjefen er for øvrig både daglig leder, styreleder og majoritetseier i firmaet. Knutsen synes denne lederen/eieren i grunn bør overlate roret til noen med kompetanse på området.


Det ble som et lite apropos vist til hvordan Internsikring trekker sine ansatte i lønn, dersom kundene ikke betaler for tjenester de abonnerer på.


Knutsen omtaler det som forkastelig at en virksomhet overfører sin egen risiko på de ansatte, og anser praksisen som rent lønnstyveri. Han har flere ganger bedt Internsikring om å slutte med dette.


Regionsekretæren sa videre at han ikke tidligere har kommet over andre virksomheter preget av så grov og systematisk oppførsel overfor ansatte, som den ledelsen i Internsikring har stått for.


Uttalelsen; «Bedriften har i lengre tid blitt styrt med jernhånd av daglig leder som kun bryr seg om profitt og ikke menneskene som faktisk skaper verdiskapningen i bedriften», er i så måte rene ord for pengene.


Med dette til grunn er det nok få som tror klubbleder Vågenes tok munnen for full da hun sa; «Jeg tror ikke det vil skje den store forandringen før de ansattes får en ny person som daglig leder».


Den mistanken deles uforbeholdent av Monsens Revelje.


God søndag!

Commenti

Valutazione 0 stelle su 5.
Non ci sono ancora valutazioni

Aggiungi una valutazione
bottom of page