top of page

77. Domstolens rettsvern? Lydfil 4

Updated: Oct 25, 2020

«.. løgnen er bare det man føyer til for å få bruddflatene til å passe i fortellingens linjal.»

~ Lars Saabye Christensen ~I dag er det Knut Johan Onarheim, saksordfører for varslingssaken i styret i Fretex Norge, som er hovedpersonen i vedlagte lydfil. Han er advokat i firmaet Bergensadvokatene, og har ellers lang fartstid som rådgiver for Frelsesarmeens ledelse. Det er ikke så underlig at frelserne i styret ville ha Onarheim som saksordfører i varslingssaken. Det blir utad liksom ekstra ryddig når det er en «ekstern» som er saksordfører for styrets saksbehandling. I styreinstruksen i Fretex Norge står det ingenting om medlemmer får godtgjørelse for vervet, tvert imot fremgår det andre steder at styrevervet er ulønnet. Onarheim er det skjulte unntaket og det er bare frelserne i styret og konsernledelsen som skal vite om dette. Ettersom Onarheim ikke fakturerer Frelsesarmeen for advokattjenester, står han heller ikke oppført som leverandør. På den måten gis det blant annet inntrykk av at eksterne styremedlemmer i Fretex, er uavhengig av frelserne.


Onarheim hadde utvilsomt også en tett relasjon til styreleder Thorgeir Nybo, i deres felles prosess som endte med at BDO måtte avslutte granskningen, og dessuten rollen som varslingskanal for Fretex. I foregående innlegg hvor jeg skrev om løgnene til Thorgeir Nybo, avdekkes det også hvordan disse to planla å torpedere granskningen. Kort oppsummert ble følgende bragt på det rene i blogginnlegget sist søndag;


1. Thorgeir Nybo oppnevnte selv Knut Johan Onarheim som sin stedfortreder i håndteringen av varslingssaken, til tross for at han meldte seg selv inhabil.

2. Nybo visste på bakgrunn av flere opplyste forhold at Erling Grimstad var en del av granskningen, til tross for påstanden om at han var uvitende helt frem til sitt eget intervjumøte med ham. Et intervju som dessuten var helt i innledningen av granskningen.

3. Nybo løy om motivet for hvorfor han uttrykte mistillit til Grimstad. Han hevdet å ha lest om en relasjon mellom Grimstad og meg i min bok fra 2008, hvilket ble grundig tilbakevist som totalt usant.

4. Saksordfører Knut Johan Onarheim uttalte i sin vitneforklaring at han forut for Nybos møte med granskerne, hadde snakket med Nybo og syntes det var «ålreit» at styrelederen ventet til møtet med Grimstad med å komme med innsigelser til ham som del av granskerne.

5. Uten styrebehandling ville saksordfører Onarheim absolutt og eksplisitt ha Grimstad som leder av granskningen, hvilket høres i lydopptaket fra Grimstads vitneforklaring. Onarheim løy til Grimstad om at dette var avklart med styret. I styrebehandlingen var det kun spørsmål om hvilke selskap som skulle forestå granskningen, og ikke ett eneste ord om personer.


Det ville jo unektelig se ytterst konspiratorisk ut hvis advokat og saksordfører Onarheim insisterte på å ha Grimstad som leder, dersom han allerede visste om Grimstads tidligere relaterte engasjement. For ved å late som han ikke visste, ville frelserne i styret kunne trekke frem inhabilitetskortet og stanse granskningen når det måtte passe dem, for eksempel dersom man fryktet at granskningen ikke ville gå deres vei. I retten var det altså viktig for Fretex og Onarheim at han løy om når han fikk kjennskap til Grimstads tidligere engasjement i Udnesseters varsling året før. Som man hører på lydopptaket påstår Onarheim at hans kunnskap om Grimstads tidligere engasjement først kom med den omtalte samtalen med Nybo, hvor saksordføreren syntes Nybos opptreden var helt ålreit. Hadde det vært sant at Onarheim først fikk kunnskapen i samtalen med Nybo, ville atferden hans fortsatt vært ytterst kritikkverdig i egenskapen av å være saksordfører. Det første han da skulle gjort var å meddele styret om den store risikoen denne «nye» informasjonen utgjorde for granskningsprosessen. Men han forholdt seg taus og lot Nybo sabotere alt sammen, hvilket selvfølgelig var planen.


I spørsmålet om Onarheim og Nybo faktisk planla sabotasje er det avgjørende om når Onarheim fikk vite om Grimstads tidligere rolle. Var det før eller etter at han i slutten av november 2016, hanket inn Grimstad som granskningsleder? Dagens lydinnslag har svaret.


Opptaket avslører ellers Onarheim som minst like falsk i sin vitneforklaring som Nybo, og det er jo «godt» gjort. Deres usanne forklaringer, som helt klart styrket anklagene om at jeg som varsler var utsatt for en rekke gjengjeldelser, ble ikke med ett ord omtalt i tingrettsdommen eller i lagmannsrettsdommen.


Neste søndag skal dere få høre hvordan saksordfører Onarheim ble tatt i en svært alvorlig løgn, en løgn som på grunn av temaet det omhandlet skulle ført til at jeg bare på dette grunnlaget, vant frem med at jeg var utsatt for gjengjeldelser. Rammen for løgnen er habilitetsvurderingen Onarheim høsten 2016 foretok av kun en mann i styret, nemlig varsleren. De andre i styret inklusive ham selv, som én måned tidligere selv hadde behandlet og konkludert i varslingsaken, ble ikke habilitetsvurdert. I tillegg gjorde han dette uten min viten og uten formell forankring i styret.


God søndag.
0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page