top of page

76. Domstolens rettsvern? Lydfil 3

Updated: Oct 25, 2020

"Du skal ikke vitne falskt mot din neste"

~ 2. mosebok kap.20, det åttende bud ~

Lydopptakene i denne serien av innslag, viser hvordan Fretexledelsen og deres støttespillere tilpasset sine forklaringer, snakket usant og ga sterkt motstridende vitneforklaringer fra den ene rettsinstansen til den neste. Formålet med å offentliggjøre dette, er å vise for alle dere som leser Monsens Revelje hvordan domstolens anvendelse av varslervernet, utøves i praksis. Min neste hovedgjest i denne serien er tidligere styreleder i Fretex Norge, Thorgeir Nybo. I «Varsleren i Fretex del 45» skrev jeg om styreleder Nybo og saksordfører Onarheim, og deres regelrette sabotasje av den opprinnelige granskningen av varslingssaken.


I dagens lydopptak hører man i første del, Thorgeir Nybos egen forklaring om når han fikk kjennskap til at det var Erling Grimstad som skulle lede denne opprinnelige granskningen, av mitt varsel høsten 2016. Nybo hevdet i retten at han på intervjudagen ble overrasket over å se at Erling Grimstad var granskeren som skulle intervjue ham. Denne overraskelsen skyldtes ifølge Nybo at Grimstad hadde gitt ham råd ifm varslingen fra Bent Udnesseter sommeren 2015, og derfor måtte være inhabil som gransker i varslet jeg hadde sendt inn.


Viktigheten av dette og noen andre relaterte forhold er ikke i seg selv habilitetsspørsmålet rundt Grimstad, men om Nybo og Onarheim hadde utsatt granskningen for sabotasje. Hvorfor måtte Nybo absolutt vente til selve intervjuet før han uttrykte mistillit direkte til Grimstad? Det kunne og skulle han gjort da styret behandlet og besluttet seg for granskningsfirma. For å komme ut av denne kinkige situasjonen påstod Nybo at det først var dagen han skulle intervjues, han ble klar over at Grimstad var granskningsleder. Det er imidlertid minst tre forhold som torpederer hans troverdighet rundt denne påstanden.


Nybo var mottaker av alle eposter saksordfører Onarheim sendte til styret i Fretex Norge, også de som omhandlet valg av granskningsfirma. I tillegg vitnet Onarheim (som Thorgeir Nybo i all sin inhabilitet selv hadde plukket ut som sin stedfortreder i behandlingen av varslingen), om at han hadde snakket med Nybo om Grimstads granskningsrolle før Nybo skulle intervjues av Grimstad. Det forteller en hel del at styrets saksbehandler Onarheim, syntes det var «ålreit» at Nybo ikke luftet en slik innsigelse for styret, men ville vente til han kunne ta det med Grimstad. Konspirasjonen kom tydelig frem da Grimstad vitnet om hvordan Onarheim absolutt ville ha Grimstad til å lede granskningen, og at dette var godkjent av styret. Onarheim er imidlertid neste gjest i denne serien, så nærmere omtale av ham får vente til da.


Det siste punktet jeg tar frem under dette punktet var at Grimstads navn også fremkom i innkallingen til Nybos møte med ham, en innkalling som ble sendt minst en uke eller to før gjennomføringen. Det hører man også forsvarer Weltzien uttale til Onarheim.


Lydfilen innbefatter ellers Thorgeir Nybos forklaring om hvorfor han så behovet for å uttrykke mistillit til Grimstad som gransker, en mistillit som førte til at Grimstad og deretter BDO trakk seg fra hele granskningsoppdraget. Ifølge Nybo var ikke motivet å sabotere, men fordi han hadde funnet bevis for en relasjon mellom Grimstad og meg. Dette «beviset» omtalte han høyt og tydelig som leseren altså kan høre på opptaket.


Jeg gir bort crocsene mine til den som i min bok «Muldvarp i Siemens» finner at jeg takket Grimstad for Økokrims innsats i Siemenssaken. Den påfølgende rettsdagen leste jeg opp for retten og hoveddommer Gammelgård, det eneste som faktisk skrives om Grimstad i boken. Det står slik på side 137; «Det er interessant at utvalget ble etablert på bakgrunn av en rapport fra Controllerenheten i Forsvaret og rapporten til advokat Grimstad». Og dette er all omtale Grimstad fikk. I tillegg arbeidet han ikke i Økokrim for den jobben sa han opp i 2004, dvs. nesten to år tidligere.


Thorgeir Nybo snakket beviselig grundig usant i retten om sin overraskelse over først i intervjuet å innse at Grimstad var granskningsleder, og det er alvorlig nok. Imidlertid er det enda verre å insinuere en skjult og konspiratorisk kontakt mellom meg og Grimstad, basert på en stor og for retten uthevet løgn om hva han hadde lest i min bok. Norges domstoler skriver om det å vitne i retten; «En vitneforklaring kan være avgjørende for utfallet av en sak. Vitner har derfor plikt til å snakke sant, og falsk forklaring for retten kan straffes med fengsel.»


For de som har fulgt med på hva jeg har skrevet om hoveddommer Per Gammelgård, er det kanskje ikke uventet at avsløringen av Nybos falske vitneforklaring naturligvis ble unntatt all omtale.


God søndag!


0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page