top of page

72. Tilsynsutvalget for dommere - del 2

Updated: Jul 21, 2020


"Jeg ser ikke på meg selv som en pessimist i det hele tatt. En pessimist er en som venter på at det skal begynne å regne. Selv føler jeg meg våt til skinnet."

~ Leonard Cohen ~Tilsynsutvalget for dommere har svart. De bekrefter mottakelsen av klagen på hoveddommer Haug-Hustad, hvilket i seg selv virker oppmuntrende for en som ikke venter seg noe. Og så, etter hvert som jeg leser, er det enda mer som synes å fortjene et måteholdent gledesgrynt.


Det første forholdet er forsåvidt ikke noe å grynte så begeistret for, men ettersom forventningsnivået er så lavt som det er, tar jeg det med stor fatning. Tilsynet skriver; «Deler av klagen synes å gjelde forhold som Tilsynsutvalget ikke har myndighet til å vurdere». Dette begrunner tilsynet med henvisning til § 236 i domstolloven, som sier noe om at de ikke kan vurdere forhold som kan overprøves etter reglene i rettspleielovgivningen. Det vil si hvis et forhold kan brukes i anke eller til gjenåpning, kan tilsynet ikke vurdere dette.


Selv om tilsynet ikke redegjør for hvilken del av klagen de referer til, antar jeg at det omhandler dommer Anne Cathrine Haug-Hustads utvilsomt uredelige anvendelse, fremføring og fortielse av bevis. At slik manipulasjon ikke ligger innunder tilsynet, er etter min mening underlig. Hvorfor skal lett påviselig bevisst uredelig saksbehandling, ligge innunder ankeprosesser? Det er vesens forskjell mellom å vurdere dokumenterte bevis opp mot hverandre og deretter avsi en kjennelse etter beste skjønn, slik redelige dommere gjør, kontra det at dommeren selv aktivt konstruerer «bevis» og dessuten tilpasser/skjuler øvrig bevisgrunnlag. Tilsynet skriver avsluttende om forholdet de mener de ikke har myndighet til å vurdere; «Deler av klagen vurderes på dette grunnlaget avvist».


Det generelle forholdet som derimot fortjener et forsiktig mumlende «hurra», er at det står; «Deler av klagen..». Med andre ord må jo det bety at Haug-Hustads fortielse om sin rolle som regjeringsadvokat under Siemenssaken, er relevant for tilsynet. Det skulle egentlig bare mangle at dette ble tatt til følge, men mine opplevelser er hittil preget av den største vantro over systemet. Det som etter alle mine negative erfaringer vil overraske meg, er om det kommer noen innslag av redelig og etterrettelig behandling. Kanskje vil Dommertilsynets behandling være ett?


Det siste forholdet i skrivet, som medfører umiddelbare «konsekvenser» for dommer Anne Cathrine Haug-Hustad, får et mer hørbart «hurra». Tilsynet for dommere har nemlig pålagt henne å svare, og det ganske umiddelbart. Om ikke annet har denne dommeren nå en litt ubehagelig sak på seg, og kanskje, bare kanskje, vil klagen føre til at hennes dommerpraktisering blir mer belyst enn hun setter pris på.


Om det ikke redder meg, så kan det kanskje redde andre fra denne hevngjerrige dommeren.

0 comments
bottom of page